Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“ (diskusijos)
 6.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (balsavimas)
  8.2.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  8.3.Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (balsavimas)
  8.4.Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  8.5.2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (balsavimas)
  8.6.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (A8-0053/2019 - David Martin) (balsavimas)
  8.7.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) (A8-0048/2019 - David Martin) (balsavimas)
  8.8.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (A8-0054/2019 - David Martin) (balsavimas)
  8.9.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (A8-0049/2019 - David Martin) (balsavimas)
  8.10.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (balsavimas)
  8.11.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (balsavimas)
  8.12.Transporto bendrijos steigimo sutartis (A8-0022/2019 - Karima Delli) (balsavimas)
  8.13.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  8.14.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (balsavimas)
  8.15.Teisingumo programa (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (balsavimas)
  8.16.Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui (diskusija aktualia tema)
 14.Sveikatos technologijų vertinimas (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Balsuoti skirtas laikas
  16.1.Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (A8-0477/2018 - Emil Radev) (balsavimas)
  16.2.Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (balsavimas)
  16.3.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (balsavimas)
  16.4.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (balsavimas)
  16.5.Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (balsavimas)
  16.6.GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsavimas)
  16.7.Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (balsavimas)
  16.8.Motorinių transporto priemonių draudimas (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (balsavimas)
  16.9.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (balsavimas)
  16.10.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (B8-0097/2019) (balsavimas)
  16.11.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (B8-0071/2019) (balsavimas)
  16.12.Peticijų komiteto svarstymai 2018 m. (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 19.Posėdžio atnaujinimas
 20.INF sutarties ateitis ir poveikis ES (diskusijos)
 21.Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema (diskusijos)
 22.Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (diskusijos)
 23.Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas (diskusijos)
 24.Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą (diskusijos)
 25.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (diskusijos)
 26.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (diskusijos)
 27.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (diskusijos)
 28.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 29.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 30.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1154 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5325 kb)
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika