Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 5.Pārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam" (debates)
 6.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  8.2.Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  8.3.Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (balsošana)
  8.4.Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  8.5.Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (balsošana)
  8.6.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (A8-0053/2019 - David Martin) (balsošana)
  8.7.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (A8-0048/2019 - David Martin) (balsošana)
  8.8.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (A8-0054/2019 - David Martin) (balsošana)
  8.9.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (A8-0049/2019 - David Martin) (balsošana)
  8.10.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (balsošana)
  8.11.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (balsošana)
  8.12.Transporta kopienas dibināšanas līgums (A8-0022/2019 - Karima Delli) (balsošana)
  8.13.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  8.14.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (balsošana)
  8.15.Programma “Tiesiskums” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (balsošana)
  8.16.Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas laiks
  16.1.Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (A8-0477/2018 - Emil Radev) (balsošana)
  16.2.Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (balsošana)
  16.3.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (balsošana)
  16.4.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (balsošana)
  16.5.Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (balsošana)
  16.6.GATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsošana)
  16.7.Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (balsošana)
  16.8.Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (balsošana)
  16.9.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (balsošana)
  16.10.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (B8-0097/2019) (balsošana)
  16.11.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (B8-0071/2019) (balsošana)
  16.12.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (balsošana)
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 19.Sēdes atsākšana
 20.INF līguma nākotne un ietekme uz ES (debates)
 21.Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (debates)
 22.Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā (debates)
 23.Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana (debates)
 24.Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu (debates)
 25.Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (debates)
 26.NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (debates)
 27.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (debates)
 28.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 29.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 30.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1154 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5325 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika