Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 13 februari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 5.Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (debat)
 6.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (stemming)
  8.2.Europees Bureau voor visserijcontrole  (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (stemming)
  8.3.Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (stemming)
  8.4.Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (stemming)
  8.5.Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV") (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (stemming)
  8.6.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) (stemming)
  8.7.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0048/2019 - David Martin) (stemming)
  8.8.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) (stemming)
  8.9.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0049/2019 - David Martin) (stemming)
  8.10.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (stemming)
  8.11.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (stemming)
  8.12.Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap (A8-0022/2019 - Karima Delli) (stemming)
  8.13.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  8.14.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (stemming)
  8.15.Programma Justitie (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (stemming)
  8.16.Stand van het debat over de toekomst van Europa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stand van het debat over de toekomst van Europa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (actualiteitendebat)
 14.Evaluatie van gezondheidstechnologie (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Stemmingen
  16.1.Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (A8-0477/2018 - Emil Radev) (stemming)
  16.2.Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (stemming)
  16.3.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (stemming)
  16.4.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (stemming)
  16.5.Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (stemming)
  16.6.GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de EU (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (stemming)
  16.7.Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (stemming)
  16.8.Verzekering van motorrijtuigen (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (stemming)
  16.9.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (stemming)
  16.10.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (B8-0097/2019) (stemming)
  16.11.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0071/2019) (stemming)
  16.12.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 19.Hervatting van de vergadering
 20.De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (debat)
 21.Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie (debat)
 22.Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie (debat)
 23.Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (debat)
 24.Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten (debat)
 25.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (debat)
 26.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (debat)
 27.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (debat)
 28.Ingekomen stukken: zie notulen
 29.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 30.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1154 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5325 kb)
Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid