Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 13 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțarea propunerilor de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultați procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 5.Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (dezbatere)
 6.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (dezbatere)
 7.Reluarea şedinţei
 8.Votare
  8.1.Calendarului perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (vot)
  8.2.Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  8.3.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (vot)
  8.4.Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (vot)
  8.5.Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (vot)
  8.6.Acordul de liber schimb între UE și Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) (vot)
  8.7.Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) (A8-0048/2019 - David Martin) (vot)
  8.8.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (A8-0054/2019 - David Martin) (vot)
  8.9.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) (A8-0049/2019 - David Martin) (vot)
  8.10.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (vot)
  8.11.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (vot)
  8.12.Tratatul de instituire a Comunității transporturilor (A8-0022/2019 - Karima Delli) (vot)
  8.13.Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (vot)
  8.14.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (vot)
  8.15.Programul „Justiție” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (vot)
  8.16.Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Acordul de liber schimb între UE și Singapore (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultați procesul-verbal
 11.Reluarea şedinţei
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 13.Echitate fiscală pentru o societate justă (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Evaluarea tehnologiilor medicale (dezbatere)
 15.Reluarea şedinţei
 16.Votare
  16.1.Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (A8-0477/2018 - Emil Radev) (vot)
  16.2.Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (vot)
  16.3.Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (vot)
  16.4.Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (vot)
  16.5.Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (vot)
  16.6.GATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (vot)
  16.7.Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (vot)
  16.8.Asigurarea de răspundere civilă auto (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (vot)
  16.9.Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (vot)
  16.10.Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (B8-0097/2019) (vot)
  16.11.Utilizarea canabisului în scopuri medicale (B8-0071/2019) (vot)
  16.12.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (vot)
 17.Explicaţii privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultați procesul-verbal
 19.Reluarea şedinţei
 20.Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (dezbatere)
 21.Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (dezbatere)
 22.Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (dezbatere)
 23.Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (dezbatere)
 24.Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (dezbatere)
 25.Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (dezbatere)
 26.NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (dezbatere)
 27.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (dezbatere)
 28.Depunerea documentelor: consultați procesul-verbal
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultați procesul-verbal
 30.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1154 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5325 kb)
Ultima actualizare: 24 mai 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate