Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 13. februar 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ (razprava)
 6.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (glasovanje)
  8.2.Evropska agencija za nadzor ribištva (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (glasovanje)
  8.3.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (glasovanje)
  8.4.Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  8.5.Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  8.6.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (A8-0053/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.7.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) (A8-0048/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.8.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (A8-0054/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.9.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) (A8-0049/2019 - David Martin) (glasovanje)
  8.10.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  8.11.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  8.12.Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti (A8-0022/2019 - Karima Delli) (glasovanje)
  8.13.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  8.14.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (glasovanje)
  8.15.Program za pravosodje (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (glasovanje)
  8.16.Stanje razprav o prihodnosti Evrope (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Stanje razprav o prihodnosti Evrope (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Pravična obdavčitev za pošteno družbo (tematska razprava)
 14.Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Čas glasovanja
  16.1.Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (A8-0477/2018 - Emil Radev) (glasovanje)
  16.2.Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (glasovanje)
  16.3.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  16.4.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (glasovanje)
  16.5.Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (glasovanje)
  16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (glasovanje)
  16.7.Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (glasovanje)
  16.8.Zavarovanje motornih vozil (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (glasovanje)
  16.9.Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (glasovanje)
  16.10.Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (B8-0097/2019) (glasovanje)
  16.11.Uporaba konoplje v zdravstvene namene (B8-0071/2019) (glasovanje)
  16.12.Posvetovanja v Odboru za peticije v letu 2018 (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (glasovanje)
 17.Obrazložitev glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 19.Nadaljevanje seje
 20.Prihodnost Pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (razprava)
 21.Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji (razprava)
 22.Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji (razprava)
 23.Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici (razprava)
 24.Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut (razprava)
 25.Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (razprava)
 26.NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (razprava)
 27.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (razprava)
 28.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 29.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 30.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1154 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5325 kb)
Zadnja posodobitev: 24. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov