Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg Herziene uitgave

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid