Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2882(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0079/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0079/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 26
CRE 13/02/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0131

Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.8. NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (B8-0079/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Celem programu NAIADES wspomnianego przez Pana Przewodniczącego jest zwiększenie transportu na śródlądowych drogach wodnych, a tym samym osiągnięcie zrównoważonego systemu transportowego dla Unii Europejskiej. W grudniu ubiegłego roku Rada podkreśliła potrzebę pełniejszego wykorzystania potencjału śródlądowego transportu wodnego. Ma to umożliwić wspomniany program NAIADES III, który ma być uruchomiony do końca 2020 roku. W przegłosowanej rezolucji Parlament wzywa do zapewnienia odpowiedniego finansowania programu. W swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślałem wagę śródlądowych dróg wodnych, w tym planowanej drogi wodnej E40 przebiegającej przez mój region, Lubelszczyznę. Dlatego głosowałem za przyjęciem przedłożonej rezolucji.

 
Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου