Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (последващи действия): вж. протокола
 3.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протокола
 5.Решения относно някои документи: вж. протокола
 6.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (разискване)
 7.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
  8.2.Зимбабве
  8.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (гласуване)
  10.2.Зимбабве (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (гласуване)
  10.3.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (гласуване)
  10.4.Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (гласуване)
  10.5.Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (гласуване)
  10.6.Оценка на здравните технологии (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (гласуване)
  10.7.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (A8-0198/2018 - Franck Proust) (гласуване)
  10.8.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (гласуване)
  10.9.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (гласуване)
  10.10.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (гласуване)
  10.11.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (гласуване)
  10.12.Изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (гласуване)
  10.13.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (гласуване)
  10.14.Правата на интерсексуалните лица (B8-0101/2019) (гласуване)
  10.15.Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) (B8-0127/2019) (гласуване)
  10.16.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (гласуване)
  10.17.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (B8-0079/2019) (гласуване)
  10.18.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (гласуване)
  10.19.Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (гласуване)
  10.20.Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (B8-0097/2019)
  11.3.Използването на канабис за медицински цели (B8-0071/2019)
  11.4.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Правата на интерсексуалните лица (B8-0101/2019)
  11.7.Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (B8-0079/2019)
  11.9.Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Петиции: вж. протокола
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 17.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 18.Европа, която закриля: чист въздух за всички (разискване)
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (690 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3182 kb)
Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност