Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 14. února 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 3.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 6.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (rozprava)
 7.Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (rozprava)
 8.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obhájci práv žen v Saudské Arábii
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (hlasování)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (hlasování)
  10.3.Obhájci práv žen v Saudské Arábii (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (hlasování)
  10.4.Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (hlasování)
  10.5.Návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (hlasování)
  10.6.Hodnocení zdravotnických technologií (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (hlasování)
  10.7.Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) (hlasování)
  10.8.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (hlasování)
  10.9.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (hlasování)
  10.10.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (hlasování)
  10.11.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (hlasování)
  10.12.Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (hlasování)
  10.13.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (hlasování)
  10.14.Práva intersexuálních osob (B8-0101/2019) (hlasování)
  10.15.Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) (B8-0127/2019) (hlasování)
  10.16.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (hlasování)
  10.17.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (B8-0079/2019) (hlasování)
  10.18.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (hlasování)
  10.19.Posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a její správy (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (hlasování)
  10.20.Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (B8-0097/2019)
  11.3.Používání konopí pro léčebné účely (B8-0071/2019)
  11.4.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Práva intersexuálních osob (B8-0101/2019)
  11.7.Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (B8-0079/2019)
  11.9.Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Petice: viz zápis
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 17.Závažné interpelace (rozprava)
 18.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (rozprava)
 19.Aprobación del Acta de la presente sesión y transmisión de los textos aprobados: viz zápis
 20.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
 22.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (690 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3182 kb)
Poslední aktualizace: 13. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí