Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (συνέχεια που δόθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (συζήτηση)
 7.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
  8.2.Ζιμπάμπουε
  8.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (ψηφοφορία)
  10.2.Ζιμπάμπουε (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (ψηφοφορία)
  10.3.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (ψηφοφορία)
  10.4.Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (ψηφοφορία)
  10.5.Σχέδιο συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (ψηφοφορία)
  10.6.Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (ψηφοφορία)
  10.7.Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0198/2018 - Franck Proust) (ψηφοφορία)
  10.8.Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (ψηφοφορία)
  10.9.Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (ψηφοφορία)
  10.10.Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (ψηφοφορία)
  10.11.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)
  10.12.Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (ψηφοφορία)
  10.13.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (ψηφοφορία)
  10.14.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0101/2019) (ψηφοφορία)
  10.15.Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (B8-0127/2019) (ψηφοφορία)
  10.16.Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (ψηφοφορία)
  10.17.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (B8-0079/2019) (ψηφοφορία)
  10.18.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (ψηφοφορία)
  10.19.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)
  10.20.Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων (B8-0097/2019)
  11.3.Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς (B8-0071/2019)
  11.4.Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων (B8-0101/2019)
  11.7.Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (B8-0079/2019)
  11.9.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 17.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 18.Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (συζήτηση)
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (690 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3182 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου