Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 3.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 6.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (arutelu)
 7.Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Olukord Tšetšeenias ja Oyub Titievi juhtum
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Olukord Tšetšeenias ja Oyub Titievi juhtum (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (hääletus)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (hääletus)
  10.3.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (hääletus)
  10.4.Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (hääletus)
  10.5.Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (hääletus)
  10.6.Tervisetehnoloogia hindamine (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (hääletus)
  10.7.Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (A8-0198/2018 - Franck Proust) (hääletus)
  10.8.Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (hääletus)
  10.9.Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (hääletus)
  10.10.Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (hääletus)
  10.11.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (hääletus)
  10.12.Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (hääletus)
  10.13.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (hääletus)
  10.14.Intersooliste inimeste õigused (B8-0101/2019) (hääletus)
  10.15.LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2024) tulevik (B8-0127/2019) (hääletus)
  10.16.Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (hääletus)
  10.17.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (B8-0079/2019) (hääletus)
  10.18.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (hääletus)
  10.19.Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (hääletus)
  10.20.Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (B8-0097/2019)
  11.3.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (B8-0071/2019)
  11.4.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Intersooliste inimeste õigused (B8-0101/2019)
  11.7.LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2024) tulevik (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (B8-0079/2019)
  11.9.Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Petitsioonid (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 17.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 18.Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile (arutelu)
 19.Käesoleva istungi protokolli heakskiitmine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (690 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3182 kb)
Viimane päevakajastamine: 13. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika