Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 14. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 3.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Poslanecký mandát
 6.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (keskustelu)
 7.Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (keskustelu)
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Tšetšenian tilanne ja Oyub Titievin tapaus
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  10.1.Tšetšenian tilanne ja Oyub Titievin tapaus (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (äänestys)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (äänestys)
  10.3.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (äänestys)
  10.4.Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (äänestys)
  10.5.Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (äänestys)
  10.6.Terveysteknologian arviointi (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (äänestys)
  10.7.Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet (A8-0198/2018 - Franck Proust) (äänestys)
  10.8.Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (äänestys)
  10.9.Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (äänestys)
  10.10.Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (äänestys)
  10.11.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (äänestys)
  10.12.Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (äänestys)
  10.13.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (äänestys)
  10.14.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0101/2019) (äänestys)
  10.15.Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (B8-0127/2019) (äänestys)
  10.16.INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (äänestys)
  10.17.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (B8-0079/2019) (äänestys)
  10.18.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (äänestys)
  10.19.Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (äänestys)
  10.20.Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (B8-0097/2019)
  11.3.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (B8-0071/2019)
  11.4.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0101/2019)
  11.7.Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024) (B8-0127/2019)
  11.8.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (B8-0079/2019)
  11.9.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 17.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 18.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (keskustelu)
 19.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (690 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3182 kb)
Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö