Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola) (žr. protokola)
 3.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 6.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (diskusijos)
 7.Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  8.1.Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis
  8.2.Zimbabvė
  8.3.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (balsavimas)
  10.2.Zimbabvė (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (balsavimas)
  10.3.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (balsavimas)
  10.4.Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (balsavimas)
  10.5.Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (balsavimas)
  10.6.Sveikatos technologijų vertinimas (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (balsavimas)
  10.7.Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema (A8-0198/2018 - Franck Proust) (balsavimas)
  10.8.Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (balsavimas)
  10.9.Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (balsavimas)
  10.10.Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (balsavimas)
  10.11.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (balsavimas)
  10.12.Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo dalinis pakeitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (balsavimas)
  10.13.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (balsavimas)
  10.14.Interseksualių asmenų teisės (B8-0101/2019) (balsavimas)
  10.15.Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2024 m.) (B8-0127/2019) (balsavimas)
  10.16.INF sutarties ateitis ir poveikis ES (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (balsavimas)
  10.17.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (B8-0079/2019) (balsavimas)
  10.18.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (balsavimas)
  10.19.Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (balsavimas)
  10.20.Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (B8-0097/2019)
  11.3.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (B8-0071/2019)
  11.4.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Interseksualių asmenų teisės (B8-0101/2019)
  11.7.Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2024 m.) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (B8-0079/2019)
  11.9.Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Peticijos (žr. protokolą)
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 16.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 17.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 18.Sauganti Europa: švarus oras visiems (diskusijos)
 19.Posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 20.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (690 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3182 kb)
Atnaujinta: 2020 m. spalio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika