Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi) (sk. protokolu)
 3.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 6.Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (debates)
 7.Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta
  8.2.Zimbabve
  8.3.Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (balsošana)
  10.2.Zimbabve (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (balsošana)
  10.3.Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (balsošana)
  10.4.Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (balsošana)
  10.5.Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (balsošana)
  10.6.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (balsošana)
  10.7.Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (A8-0198/2018 - Franck Proust) (balsošana)
  10.8.Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (balsošana)
  10.9.Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (balsošana)
  10.10.Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (balsošana)
  10.11.Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (balsošana)
  10.12.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību grozīšana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (balsošana)
  10.13.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (balsošana)
  10.14.Interseksuāļu tiesības (B8-0101/2019) (balsošana)
  10.15.Turpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2024) (B8-0127/2019) (balsošana)
  10.16.INF līguma nākotne un ietekme uz ES (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (balsošana)
  10.17.NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (B8-0079/2019) (balsošana)
  10.18.Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (balsošana)
  10.19.Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (balsošana)
  10.20.Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (B8-0097/2019)
  11.3.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (B8-0071/2019)
  11.4.Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Interseksuāļu tiesības (B8-0101/2019)
  11.7.Turpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2024) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (B8-0079/2019)
  11.9.Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Sēdes atsākšana
 14.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 17.Plašas interpelācijas (debates)
 18.Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem (debates)
 19.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 20.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (690 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3182 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika