Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 14 februari 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging): zie notulen
 3.Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 6.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (debat)
 7.Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (stemming)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (stemming)
  10.3.Voorvechters van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (stemming)
  10.4.Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (stemming)
  10.5.Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Georgië (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (stemming)
  10.6.Evaluatie van gezondheidstechnologie (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (stemming)
  10.7.Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) (stemming)
  10.8.Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (stemming)
  10.9.Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (stemming)
  10.10.Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (stemming)
  10.11.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (stemming)
  10.12.Wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (stemming)
  10.13.Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (stemming)
  10.14.De rechten van interseksuele personen (B8-0101/2019) (stemming)
  10.15.De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) (B8-0127/2019) (stemming)
  10.16.De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (stemming)
  10.17.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (B8-0079/2019) (stemming)
  10.18.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (stemming)
  10.19.Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (stemming)
  10.20.Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (B8-0097/2019)
  11.3.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0071/2019)
  11.4.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.De rechten van interseksuele personen (B8-0101/2019)
  11.7.De toekomst van de LGBTI-lijst van acties (2019-2024) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (B8-0079/2019)
  11.9.Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Verzoekschriften: zie notulen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 17.Uitgebreide interpellaties (debat)
 18.Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen (debat)
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
 20.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (690 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3182 kb)
Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid