Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół
 3.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: patrz protokół
 6.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata)
 7.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (głosowanie)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (głosowanie)
  10.3.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (głosowanie)
  10.4.Mechanizm eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (głosowanie)
  10.5.Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (głosowanie)
  10.6.Ocena technologii medycznych (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (głosowanie)
  10.7.Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej (A8-0198/2018 - Franck Proust) (głosowanie)
  10.8.Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii  (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (głosowanie)
  10.9.Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (głosowanie)
  10.10.Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (głosowanie)
  10.11.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (głosowanie)
  10.12.Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (głosowanie)
  10.13.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (głosowanie)
  10.14.Prawa osób interseksualnych (B8-0101/2019) (głosowanie)
  10.15.Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (B8-0127/2019) (głosowanie)
  10.16.Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (głosowanie)
  10.17.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (B8-0079/2019) (głosowanie)
  10.18.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (głosowanie)
  10.19.Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (głosowanie)
  10.20.Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Polityczne wyzwania i strategie na rzecz walki z rakiem u kobiet i z chorobami współistniejącymi (B8-0097/2019)
  11.3.Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0071/2019)
  11.4.Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Prawa osób interseksualnych (B8-0101/2019)
  11.7.Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (B8-0079/2019)
  11.9.Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Petycje: patrz protokół
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 17.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 18.Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (debata)
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 20.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (690 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3182 kb)
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności