Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 14. februára 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 3.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 6.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (rozprava)
 7.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
  8.2.Zimbabwe
  8.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva (RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019) (hlasovanie)
  10.2.Zimbabwe (RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019) (hlasovanie)
  10.3.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019) (hlasovanie)
  10.4.Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) (hlasovanie)
  10.5.Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) (hlasovanie)
  10.6.Hodnotenie zdravotníckych technológií (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (hlasovanie)
  10.7.Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (A8-0198/2018 - Franck Proust) (hlasovanie)
  10.8.Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (A8-0199/2018 - Massimiliano Salini) (hlasovanie)
  10.9.Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) (hlasovanie)
  10.10.Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu (A8-0360/2018 - Eva Maydell) (hlasovanie)
  10.11.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (A8-0032/2019 - Roberts Zīle) (hlasovanie)
  10.12.Zmena smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) (hlasovanie)
  10.13.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019) (hlasovanie)
  10.14.Práva intersexuálnych osôb (B8-0101/2019) (hlasovanie)
  10.15.Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (B8-0127/2019) (hlasovanie)
  10.16.Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ (RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019) (hlasovanie)
  10.17.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (B8-0079/2019) (hlasovanie)
  10.18.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) (hlasovanie)
  10.19.Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia (A8-0059/2019 - Virginie Rozière) (hlasovanie)
  10.20.Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (A8-0055/2019 - György Schöpflin) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (B8-0096/2019, B8-0099/2019)
  11.2.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (B8-0097/2019)
  11.3.Používanie konope na liečebné účely (B8-0071/2019)
  11.4.Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (A8-0032/2019 - Roberts Zīle)
  11.5.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019)
  11.6.Práva intersexuálnych osôb (B8-0101/2019)
  11.7.Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (B8-0127/2019)
  11.8.NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (B8-0079/2019)
  11.9.Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Petície: pozri zápisnicu
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 17.Väčšie interpelácie (rozprava)
 18.Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých (rozprava)
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (690 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3182 kb)
Posledná úprava: 13. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia