Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0230(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0079/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0079/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0150

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

18. Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul Michaela Šojdrová, în numele Comisiei pentru cultură și educație, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018– 2018/0230(COD)) (A8-0079/2019).

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, Rapporteur. – Mr President, six months have elapsed since we last gathered here to discuss the European Solidarity Corps 2018—2020. Here we are again with an even stronger youth programme.

Our task was complicated by the fact that we could not rely on implementation data from the ongoing European Solidarity Corps as such data was not available. However, with the help of stakeholders, we were able to identify areas which could be further improved. I am also glad that all political groups maintained the same shadow rapporteurs so we could continue with our previous excellent cooperation, and I would like to thank them for this.

Some 332 amendments were tabled and four committees issued opinions, so there were many ideas on the table. Despite this, we managed to achieve a broad majority and the final report was approved with only one vote against and one abstention. The Commission proposal provides us with a budget of EUR 1 260 000 000, which we endorsed. It is necessary in order to meet the objective of activities for over 350 000 participants over the course of seven years. It is also needed since the European Solidarity Corps will newly integrate the former EU Aid Volunteers programme, providing possibilities to volunteer in third countries struck by a humanitarian crisis. Volunteering and humanitarian aid should enable participants to express their solidarity in more ways, and the EU to express more solidarity towards third counties.

In order to be successful, the European Solidarity Corps needs greater visibility. During discussions with young people, I realised that most of them, even if involved in youth organisations, are still not aware of the programme, so this is where ambassadors could be of help. Former participants could share their experience with other young people in schools, youth organisations and other gatherings, thus spreading awareness and encouraging others to participate. The programme should also be promoted through dynamic means such as social media. We also propose a European Solidarity Corps ‘Infoday’, which would serve to reinforce promotion activities.

In order to increase the programme’s visibility, it is also necessary to attract more organisations active in the solidarity field and encourage them to become participating organisations. We must not, however, sacrifice quality for quantity. Activities must be high quality and meet the expectations and needs of young people. It is important that quality labels are differentiated too.

It’s crucial to empower stakeholders. We should give them more space to engage in the implementation of the programme. We must not forget that the European Solidarity Corps was designed as a programme for young people. Therefore, in principle, the programme should remain open to people up to the age of 30. I respect that humanitarian aid should allow participation regardless of age. However, the aim of the programme is to empower youth so other solidarity activities must stay limited to the participation of young people. We have to give greater thought to ensuring that the programme is also accessible to people with fewer opportunities.

I am convinced that together we have set a very good basis for the negotiations with the Council. Many practical aspects of the programme will be determined through implementation, so I am also counting on the Commission’s dedication and continuous support. For me, the European Solidarity Corps is a springboard for volunteering in the EU. I believe that volunteering should be mainstreamed through the other EU programmes. I would again like to thank all colleagues and I am looking forward to continued discussion and a successful vote.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους, Εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – Κύριε Πρόεδρε, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και θα αναπτύξει το πνεύμα της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού ανάμεσα στους ευρωπαίους νέους. Το ESE Program προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν σε προγράμματα αλληλεγγύης για αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η σύστασή μας, ωστόσο, είναι να μην εφαρμοστεί ως ανώτατο όριο ηλικίας τα 30 έτη όσον αφορά τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, για να επιτρέψουμε και σε πιο έμπειρα άτομα να συνδράμουν την προσπάθεια, διότι πολλές φορές χρειάζεται ειδική κατάρτιση και γνώση πριν την ανάληψη καθηκόντων. Υπάρχουν, επίσης, ανησυχίες σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού στις διάφορες πτυχές και, για τον λόγο αυτό, εμείς, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, καταθέσαμε σχετικές τροπολογίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για όλες τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι αποτυχίες των προηγουμένων προγραμμάτων εθελοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να συνεχιστούν. Θέλουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Χαιρετίζω τις προτεινόμενες απλουστευμένες διαδικασίες για την ετικέτα ποιότητας για τις συμμετέχουσες οργανώσεις, καθώς και την κατοχύρωση των ήδη συμμετεχουσών. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα τεράστια ζητήματα με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελπίζω αυτές να απλουστευθούν.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Mr President, I’m glad to join you today for this plenary debate on the European Solidarity Corps. This programme is still quite young but it is growing quickly and young people across Europe are keen to get involved. The European Solidarity Corps has the potential to become another iconic programme like Erasmus. Solidarity among citizens and Member States is one of the key values on which our Union is built. The European Solidarity Corps offers young people opportunities to live that solidarity and to experience what being European feels like, and they are eager to take these opportunities. One hundred and thirteen thousand young people have now signed up for this initiative. Almost 12 000 of these have already started their solidarity activities. This proves that the programme is responding to a clear demand on the ground. Young people are making a real difference, supporting individuals and whole communities in need. This is why, in June 2018, the Commission proposed to continue and further expand the European Solidarity Corps under the next multiannual financial framework. We want to keep the main thrust of the current programme, but extend its scope after 2020 so that we can also support humanitarian aid operations beyond the EU’s borders.

I want to express my thanks for the great dedication with which the rapporteur – Ms Šojdrová –, and the shadow rapporteurs have taken this work forward. I would also like to thank Ms Theocarous for her work as the rapporteur in the Development Committee, particularly looking at the new humanitarian aid operations. The Commission welcomes the strong support of the European Parliament for the proposal and takes note of the amendments that it put forward. I am very pleased to see that we have common ground on almost all aspects of the programme.

One important point where we differ and where we still need to find agreement is the new humanitarian aid stand and, more specifically, your wish to open it up to people of all ages. Let me underline that the European Solidarity Corps is a youth programme, designed specifically to offer fresh opportunities to the young generation, to invest in their development, their skills, their dreams, and the idea is to bring all of these opportunities together in one place. In fact, the activities of the programme are limited to young people aged up to 30 for good reason: to help them in their transition to adulthood and independence and to the labour market, while obtaining a solidarity experience. Thirty is not an arbitrary age limit; it is based on evidence. Above this age, the vast majority of people have settled in their professional and private life. The demand is already high in the age group up to 30. Removing the age limit would mean taking away opportunities for young people and we risk job substitution. Moreover, the activities falling under the new humanitarian aid strand will account for only 4 500 of the 350 000 opportunities that we want to offer under the European Solidarity Corps over 7 years, and only 500 of these are expected to be taken up by people above 30. Introducing different eligibility criteria for such a small share of activities would lead to disproportionate extra administrative costs and make the programme more complicated, threatening to shut out those who we want to benefit most: young people. I would therefore plead with you to keep the European Solidarity Corps a real youth programme. Having said this, the Commission would be keen to start negotiating with you right away, as is the Council. This is my personal commitment and offer to you. I’m ready to work with you towards an agreement before the end of the current parliamentary term.

Partial first reading agreements have already been reached for quite a number of future programmes. It would be a pity if the European Solidarity Corps, this new flagship programme for young people, were to be left behind. I am sure that the good compromise we reached on the current regulation only very recently would greatly facilitate negotiations. A swift agreement would help the Commission to make all the preparations to ensure that the programme can be fully and effectively implemented right from the start of 2021, but most importantly, it would send a clear signal to Europe’s young generation that investing in them remains a priority for us, and that we want to do what we can to enable them to make the most of their lives and build a better Europe for the future.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltsausschusses. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe junge Menschen, die heute auch hier dabei sind! Bereits seit 2016 wird dank des Europäischen Solidaritätskorps jungen Menschen die Gelegenheit gegeben, ihren Beitrag zur Gesellschaft europaweit zu leisten, durch Freiwilligentätigkeit, Praktika oder an ihren Arbeitsplätzen, und so Solidarität zu zeigen. Das ESC ist mehr als ein Freiwilligendienst, es schafft grenzüberschreitende Identität und Werte. Daher ist es richtig, dass wir in der nächsten Periode 1,2 Milliarden Euro für junge Menschen in die Hand nehmen wollen, um dieses Programm zu unterstützen.

Wir brauchen in dieser Phase mehr junge Europäerinnen und Europäer, die Demokratie und Solidarität leben. Daher begrüße ich ausdrücklich, dass junge Menschen europaweit auf die Straße gehen und für mehr Klimaschutz demonstrieren bei den Fridays for Future und dass sie auch für die Freiheit im Internet demonstrieren. Junge Menschen sind keine Bots, und deswegen ist dieses Programm genau das Richtige. Wir unterstützen mit diesem Programm die Zukunft der Europäischen Union, und ich freue mich, dass wir das Geld in die Hand nehmen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić, izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI. – Gospodine predsjedavajući, čestitam izvjestiteljima. Mladi često pitaju o mogućnostima volontiranja. Žele u svoje slobodno vrijeme pridonositi društvu i pomagati ljudima u nevolji, bilo da je riječ o prirodnim katastrofama poput požara, poplava ili potresa s kojima smo se nažalost, posebno zadnjih godina, suočavali do drugih različitih humanitarnih aktivnosti.

Drago mi je da u proračunu od 2021. do 2027. povećavamo sredstva za ovaj program s dosadašnjih 376 milijuna eura na 1,3 milijarde eura, dakle više od tri puta. Ono što je važno je da sudjelovanje u programu mora biti jednostavno. Zato sam i predložila korištenje pojednostavljene metode obračuna troškova za one koji sudjeluju, a sudionicima je potrebno nadoknaditi sve troškove vezane uz volonterske aktivnosti. Važno je da sudionici budu mladi, naravno, o čemu smo i govorili, ali osobito da program bude otvoren i dostupan za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne usavršavaju.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Europejski Korpus Solidarności to oferta dla młodych Europejczyków, dla młodych ludzi. Jest ona zbudowana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zgromadzone przy innych projektach, które ten projekt łączy. To bardzo dobrze – to dobrze, że dzięki niemu uprościmy biurokrację, zmniejszymy też koszty administracyjne, doprowadzimy do większej klarowności w takich projektach, jak i również uelastycznimy wszystko to, co tworzy ramy wolontariatu w dniu dzisiejszym.

Chcę natomiast zwrócić uwagę na dwie kwestie, które z mojego punktu widzenia są kluczowe. Po pierwsze, bez wątpienia ten projekt wymaga promocji, wymaga dobrej informacji, wymaga przede wszystkim przekazania młodym ludziom, na czym ten projekt polega, z czym się wiąże i jakie ma perspektywy. Cieszę się, że ten siedmioletni okres ma już gwarancje finansowe, że mamy zbudowany budżet, że mamy określone ramy. Natomiast praktyka – podkreślam – praktyka w realizacji tego projektu jest dziś, z mojego punktu widzenia, najważniejszym wyzwaniem, jest najistotniejsza i ona przesądzi o tym, czy ten projekt spełni pokładane w nim nadzieje.

Na koniec chciałam podziękować koleżance Šojdrovej – ponad trzysta poprawek mogło ten nasz dokument w finale zepsuć. Tak się nie stało, jest to dobry dokument i możemy nad nim bezpiecznie jutro głosować.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, signor Commissario, collega relatrice Šojdrová, colleghi relatori ombra, onorevoli colleghi, io penso che sia molto importante il segnale che diamo, a due mesi dalle elezioni europee, ai cittadini europei. Due messaggi molto forti.

Il volto dell'Europa è anche decisamente quello del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva. E questa deve tornare ad essere una parola d'ordine dell'Unione europea, soprattutto a partire dalle nuove generazioni. Dobbiamo rendere stabile nei prossimi 7 anni questa esperienza, che era stata già avviata in questi anni e che aveva ricompreso il servizio del volontariato europeo, che in vent'anni aveva visto però un coinvolgimento di centomila giovani. Vogliamo essere certamente più audaci.

Con il voto di domani sull'istituzione del corpo europeo di solidarietà, di cui sono stata relatore ombra nel gruppo S&D, compiamo un importante passo avanti perché andiamo a istituire uno stabile programma dell'Unione nel quadro del prossimo QFP e mi auguro che il Consiglio dei ministri voglia accettare la proposta – anche in termini di budget – che ha fatto il Parlamento. Si dedicherà quasi la totalità (quasi l'86 %) del suo budget ad attività di volontariato, cittadinanza attiva e solidarietà per i giovani tra i 18 e i 30 anni, l'8 % della quota andrà a tirocini e lavoro, ma nell'ambito sempre di attività no-profit, e il 6 % andrà agli aiuti umanitari, raccogliendo un'importante eredità, senza un limite di età analogo all'altro.

Si tratta di un passaggio politico, che dobbiamo veramente raccontare ai giovani che non lo conoscono. Penso che sia importante pensare al fatto che, simbolicamente, questo avrà una grandissima importanza. Io ricordo. Li ho incontrati, come li ha incontrati il Commissario, a Norcia, dopo un tremendo terremoto: un nucleo di giovani volontari che venivano da dodici paesi – ha avuto un significato enorme. Più di 70 000 giovani si sono già registrati sul portale online dedicato; 7 000 stanno già partecipando ad attività di inclusione sociale, integrazione di migranti, sostegno alle comunità locali e patrimonio culturale.

È importante che per i prossimi sette anni lo stanziamento sia stato portato a più di un miliardo, confermando come priorità politica questo valore fondamentale dell'Unione europea, per rispondere soprattutto ai bisogni della società, delle comunità, promuovendo lo sviluppo personale e professionale dei giovani, civico, con particolare attenzione ai più svantaggiati. Per questo lo abbiamo voluto rendere più inclusivo, per i ragazzi con minori opportunità, per esempio chi ha condizioni di disabilità, salute, difficoltà anche nel campo scolastico o provenga da un contesto migratorio o da comunità emarginate.

Sono molto soddisfatta che siano stati colti alcuni aspetti molto importanti. Il primo è la dimensione europea dell'esperienza: tutte queste attività devono avere carattere transnazionale, non si devono sovrapporre a schemi nazionali di volontariato ma, anzi, devono sostenere nei paesi che non ce l'abbiano la necessità di arrivare a questo. Anche le attività in country devono avere questa dimensione transnazionale.

E poi, soprattutto, abbiamo allargato alle imprese sociali e alle organizzazioni anche private, ma sempre per attività no-profit e con la possibilità di avere un marchio di qualità diversificato per le tipologie di inserimento.

Chiudo dicendo che questa è una nuova esperienza che raccoglie le migliori del passato, ma che vuole avere anche la volontà di costruire una cittadinanza dal basso. Io penso che oggi dobbiamo parlare molto di questo, di riforme istituzionali dell'Europa, integrazione politica e costruzione di processi di cittadinanza attiva.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, señor comisario, el Cuerpo Europeo de Solidaridad en su nueva versión como ventanilla única que agrupa todas las posibilidades que tienen los jóvenes europeos de participar en programas de solidaridad es una realidad de la que en unos pocos años nos sentiremos orgullosos. Una gran idea, como lo fue el programa Erasmus, porque va a igualar las oportunidades de acceso a estos programas y porque permitirá aprovechar mejor los recursos que dedicamos a ellos y favorecerá una evaluación más global y objetiva del impacto que tienen estas actividades sobre las personas que se benefician de ellas.

Así, se van a convertir sistemáticamente en hechos los valores más nobles en los que se funda nuestra Unión. Nuestros jóvenes van a contribuir a la cohesión de nuestra sociedad, van a ayudar a las personas que les necesitan, van a conocer otras realidades que les van a hacer más conscientes, más solidarios, van a vacunarse contra estereotipos y prejuicios, y van a adquirir capacidades que les ayudarán como ciudadanos y en sus posibilidades de empleabilidad.

Por eso coincido en la necesidad de mejorar las definiciones de solidaridad y voluntariado y en incrementar las medidas de difusión aplicando a la tarea los medios que mejor llegan a los jóvenes. También abogo por mejorar la calidad y precisión de las certificaciones que obtienen los participantes y planteo que en este concepto, «participantes», se incluya a los acompañantes que destacan las organizaciones civiles que hacen posible el funcionamiento de este programa. Su función es capital para que todo salga bien y es un ejercicio doble de solidaridad con los destinatarios finales del programa y con los jóvenes que participan en él.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen und Kolleginnen! Dieses neue Programm Erasmus Solidarity Corps hat das Potenzial eine der großen Erfolgsgeschichten der Europäischen Union zu werden. Es beantwortet nämlich die Frage, wie wir mehr Solidarität in der Europäischen Union walten lassen können. Und es geht vor allem um junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die mit den verschiedensten freiwilligen Solidaritätsdiensten bei Theatern, bei Migranten, bei Flüchtlingen, im Umweltschutz, in der Klimapolitik – überall da, wo Organisationen das vorschlagen oder wo sie selber Ideen haben, was sie für die Europäische Union und sich selber tun können. Sie lernen Sprachen, sie lernen andere Länder kennen. Sie lernen Empathie, und sie lernen, die Europäische Union zusammenzuhalten und gleichzeitig für sich selber etwas zu tun. Sie entwickeln ihre Persönlichkeit – es ist also das, was wir im besten Sinne eine Win—win—Situation nennen können.

Jetzt hat zum Glück die Europäische Kommission vorgeschlagen, dieses Programm, das jetzt in der Größenordnung von 375 Millionen war, im Budget auf 1,2 Milliarden aufzustocken. Das heißt, es gibt hier einen ganz klaren politischen Willen, mehr für Solidarität in der EU, mehr für junge Menschen zu tun und allen, die daran beteiligt sind, klar zu machen, warum es sinnvoll ist, sich für andere Menschen in den Kommunen der EU, aber auch insgesamt für die Idee der Europäischen Union einzusetzen, weil es eine positive Idee ist und weil sie solidarisch ist – also ein wirklich gutes Programm.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μόνο εργαλειακά και κατ’ ευφημισμό. Το πρόγραμμα φτιάχτηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η ίδια η έννοια της αλληλεγγύης να διαστρεβλώνεται. Θεσμοθετεί μια επικίνδυνη σύνδεση μεταξύ του εθελοντισμού και της απασχολησιμότητας, ενώ επί της ουσίας προσπαθεί να επιβάλει κεκαλυμμένη εργασία, προωθώντας ταυτόχρονα και τη συμμετοχή κερδοσκοπικών εταιρειών σε αυτό.

Στόχοι του προγράμματος αλληλεγγύης δεν μπορούν να είναι η επιχειρηματικότητα, τα κέρδη και η επισφαλής εργασία των νέων. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να ενισχύει την κοινή αξία της αλληλεγγύης και όχι να οδηγεί στην αποδόμηση του περιεχομένου της. Να ενεργοποιεί τους πολίτες και να βοηθάει τους νέους στην προσωπική τους ανάπτυξη και όχι να ενισχύει τα κέρδη των πολυεθνικών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως συγκροτείται, αποτελεί έναν ακόμα ιδεολογικό και πολιτικό μηχανισμό υπό τον έλεγχο της νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί ότι αδυνατεί να απαντήσει τις πραγματικές ανάγκες, στις ανάγκες των νέων για μόρφωση, για δουλειά, για αξιοπρέπεια. Αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις τεράστιες οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις που γεννούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, πολιτικές οι οποίες πρέπει να ανατραπούν και όχι να αντιμετωπιστούν με αυτά τα μπαλώματα που συζητάμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, what would the start of a week in the European Parliament be without a brand new, highly expensive, somewhat sinister-sounding scheme? It’s lovely to be back, it’s good: I feel like I am back here, seeing one of these things.

I like the fact, Commissioner, that you are now constructing policy based on The Midwich Cuckoos. That’s a great idea. What we have here is Big Brother, dressed in a halo. You are allowed to go and do some work and you are brought together, and this money – a mere EUR 1.2 billion by the way at a time when we are told everyone is struggling with austerity – goes into EU-approved good schemes. You can volunteer to do these good things as long as you learn to have solidarity: that you are all good little Europeans working together.

Even the speakers in favour of it make no secret whatsoever of the fact that this is a political programme!

Solidarity across borders, breaking down stereotypes, that is lovely, but there are charities that people can volunteer to work with to do good works without this political angle. This, as one of the speakers said, is ‘another Erasmus’. Yes, another Erasmus! Another scheme whereby we dress up something good, like education, but dose it so full of EU propaganda that it is almost impossible to see truth from what is made up.

This is exactly the kind of idea that turns people off, and that worries people. You are trying to indoctrinate people, Commissioner, and that’s why you don’t want older people involved. You want young minds to manipulate at an early age. This is a crazy waste of money, it is a very poor tribute to The Midwich Cuckoos, and it is a great start to the week: you have really got me fired up, so I want to thank you for that.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Stimate coleg, ați încercat prin pledoarie să contraziceți acest proiect despre care s-a vorbit și s-a vorbit bine și corect. Vă întreb ce înțelegeți dumneavoastră prin solidaritate și dacă credeți că este nevoie de solidaritate?

Și, ați mai spus, printre altele, că acest proiect îngrijorează oamenii. De ce îngrijorează oamenii? Pentru că este un proiect bine conceput și care dorește, de fapt, să antreneze tinerii ca voluntari în acest scop.

Vă rog să îmi răspundeți!

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card answer. – I see solidarity as something different from the way you see it. I think solidarity, in this EU context, means one European people – it means no difference between all of us, brought together and homogenised. That’s what I see solidarity here as meaning.

I would like to see the use of the word ‘solidarity’ to mean real solidarity, in times of difficulty, times when we work together, but this solidarity is a complete denunciation of individuality, of the nation state, and of all the things that made us all individually great in the past.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει με όλα τα μέσα ενάντια στους λαούς, επιστρατεύοντας βομβαρδισμούς, εμπορικούς πολέμους, δασμούς, κυρώσεις, ρήτρες περί δήθεν ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απειλές. Tο Ευρωπαϊκό Σώμα Aλληλεγγύης αποτελεί ένα ακόμα αντιδραστικό πολυεργαλείο υποστήριξης των πολυπλόκαμων στρατιωτικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η PESCO. Πρόκειται για ένα σώμα ανέργων, όλων αυτών που κατά εκατομμύρια προκαλεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, που θα περιμαζεύουν τους νεκρούς, τους πρόσφυγες και τα συντρίμμια των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων της επίσης.

Από χώρα σε χώρα, ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πηγαίνουν για να μαζέψουν πιστοποιητικά εθελοντισμού και ολιγόμηνης μαθητείας με χαρτζιλίκι ίσα ίσα για τα έξοδά τους, με εργολάβους ΜΚΟ και επιχειρήσεις. Με ένα σμπάρο λοιπόν πολλά τρυγόνια· ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, διείσδυση ευρωμονοπωλίων, επέκταση των εργασιακών σχέσεων γαλέρας, ανακύκλωση της ανεργίας, εμπόριο δήθεν αλληλεγγύης, μονά-ζυγά όλα για το μεγάλο κεφάλαιο.

Οι νέοι εργαζόμενοι, με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα, μπορούν να δώσουν απάντηση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και στην εργασιακή ζούγκλα.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). – Señor presidente, como ponente permanente de este Parlamento para la ayuda humanitaria doy la bienvenida a este Reglamento sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que viene a integrar la iniciativa humanitaria que existía ya desde el año 2014.

Creo que hay dos campos que aquí se unen o se encuentran. Por una parte, la necesidad de responder a las crisis humanitarias crecientes que hay en el mundo —la mayor parte de ellas producidas por el hombre como consecuencia de guerras, de enfrentamientos, pero, cada vez más, como consecuencia del cambio climático: sequías en grandes partes del mundo, huracanes, inundaciones, incendios de todo tipo—.

Y, por otra, la necesidad de construir sentido de pertenencia ―de solidaridad― a los jóvenes y a los no tan jóvenes de la Unión Europea, que pueden intervenir para paliar el sufrimiento en todos estos campos en los que hay necesidad de ayuda humanitaria.

Antes he escuchado decir que esto es un Erasmus, y se ha dicho despectivamente. Erasmus es de lo mejor que ha construido la Unión Europea. Pero esto no es un Erasmus. Un Erasmus beneficia a los jóvenes, que tienen una oportunidad educativa. Esto es una solidaridad de los jóvenes con otras personas que padecen una situación de necesidad. La diferencia no es menor. La diferencia es absoluta.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, at its core, the European Solidarity Corps stands for the values that the EU was built upon. It is therefore a peace-making solidarity project, which invests in the potential of young citizens. I’m a supporter of the initiative and I’m very pleased with the report as voted in the Committee on Culture and Education.

I advocated for an enhanced budget in order to make the programme available to all young European citizens, especially those with fewer opportunities. Being able to volunteer in solidarity actions from a young age with proper support offers many benefits. The EU Solidarity Corps will provide opportunities for 17-30-year-olds to take an active role in helping communities in crisis, whilst developing vocational skills and personal attributes such as self-confidence and empathy.

As an MEP for the UK, I’m sad that my young constituents may not have access to this fantastic programme because of Brexit. At a time when so many young people feel disenfranchised from politics, the European Solidarity Corps has the potential to further involve our youth in their communities and strengthen their role as active citizens. Being part of this programme is an opportunity that can transform lives, and it is one of the many benefits that UK youth might lose because of a vote in the UK in 2016 that was largely the result of older people’s dissatisfaction, a vote about the past, not about the future.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Силно се надявам, че новият европейски корпус за солидарност ще има реална добавена стойност за младите хора в Европейския съюз през следващия програмен период. За да се случи това, смятам, че трябва да вземем под внимание два много важни аспекта. От една страна, трябва да се подсигурим, че корпусът разполага с достатъчно амбициозен бюджет, за да могат повече млади хора да имат досег с доброволчески дейности и да се чувстват социално полезни.

От друга страна, той трябва да бъде достъпен и за всеки един млад човек, независимо от неговия икономически и социален статус. Младите хора с по-скромни финансови възможности, тези, които живеят в отдалечени региони, и хората с увреждания не трябва да бъдат пренебрегвани, както се случва с други европейски програми. Това ще бъде мерилото за успеха на тази програма.

Не на последно място вярвам, че регламентирането на доброволчеството на европейско ниво ще даде най-накрая тласък и за приемане на законодателство и в моята страна – България. В България има много доброволчески организации, които от години чакат това да се случи. Надявам се, че няма да ги разочароваме за пореден път.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora presidente, onorevoli colleghi, il testo licenziato dalla commissione Cultura definisce la solidarietà come il senso di responsabilità da parte di tutti, nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.

Con il corpo europeo di solidarietà, l'Unione europea realizza il duplice obiettivo di promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e di incrementare la partecipazione di giovani quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione sociale, la solidarietà, la democrazia, l'identità europea e la cittadinanza attiva nell'Unione e all'estero.

Ampiamente condivisibili gli obiettivi introdotti dal Parlamento europeo dell'inclusione sociale attraverso una chiara definizione dei giovani con minori opportunità, che include anche la disabilità, e quella di una componente solida e significativa di apprendimento e formazione nel corso del volontariato, utile per lo svolgimento di una successiva attività professionale.

È un bel segnale. Migliaia di giovani dai 18 ai 30 anni avranno dunque la possibilità di impegnarsi in progetti di solidarietà attraverso attività di volontariato, stage e lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη πραγματικά είναι σημαντικές αξίες στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα είναι όμως ότι, παρατηρώντας την πρόταση για το περίφημο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, διότι ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία γίνεται χωρίς αμοιβή. Εδώ βλέπουμε ότι θα διατεθούν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον περίφημο εθελοντισμό – είναι εθελοντισμός με αμοιβή, δηλαδή. Δεύτερον, είναι εθελοντισμός στη βάση της αλληλεγγύης; Πολύ το αμφισβητώ, διότι έχουμε δει το πώς έχουν δράσει οι περίφημες ΜΚΟ σε σχέση με τη στήριξη για το προσφυγικό.

Είδαμε ένα μεγάλο πάρτι, το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, αξιοποιείται η περίπτωση του εθελοντισμού της αλληλεγγύης στην πράξη, για να συνεχιστεί το περίφημο πάρτι το οποίο γίνεται στον τομέα του προσφυγικού, του μεταναστευτικού και άλλων δράσεων της κοινωνίας και, βέβαια, να συγκαλυφθεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Αν θέλουμε να πάρουμε μέτρα, ας δοθούν αυτά τα χρήματα υπέρ της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. – Madam President, indeed, it was very good to feel the broad support across the chamber for this initiative. The European Solidarity Corps has been a very successful initiative. If you want to keep the pace and the success of this initiative, we have to step forward and we have to start the trilogues in order to keep this success for the next multiannual financial framework.

I again express the European Commission’s readiness to start the trilogues as soon as possible, and I ask you to help our partners during the trilogues and let’s make this success story a sustainable success story. Let me once again thank Ms Šojdrová for her report and let me commend your work and your support in this project.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, rapporteure. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, merci pour ce débat qui était, je crois, très fructueux. J’apprécie le fait que nous partagions presque la même position et je suis convaincue que les changements que le Parlement propose amélioreront le programme. J’espère que le Conseil les accueillera aussi favorablement et que nous parviendrons à un accord ambitieux.

Nous souhaitons tous que le corps européen de solidarité offre des activités de qualité aux bénévoles et que les anciens participants continuent à s’engager dans ces activités bénévoles. Ce programme européen peut, pour des milliers de citoyens, de jeunes, donner naissance à de nouveaux engagements, à de nouvelles connaissances et expériences. Je souhaite que la solidarité responsabilise non seulement les bénéficiaires des activités, mais également les bénévoles et, finalement, la société.

C’est une chance à saisir pour les citoyens, mais aussi pour la société dans son ensemble. La solidarité ne devrait pas être perçue comme un produit de luxe, mais comme un tout que chacun de nous devrait au moins essayer d’inclure dans sa vie. Je crois que ce programme nous rapproche de la réalisation de cet objectif. Merci beaucoup pour votre coopération.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 12 March 2019.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – La solidarietà è alla base del progetto europeo, come anche sancito dai Trattati, e per questo va preservata e coltivata. Il Corpo europeo di solidarietà è un programma che va in questa direzione e quindi è senza dubbio da apprezzare e valorizzare. Si offre un'opportunità concreta ai giovani, di maturare, sia personalmente che professionalmente, aiutando le comunità locali in difficoltà. Nello specifico, avrei preferito che soltanto le organizzazioni no-profit potessero partecipare al programma, per evitare, ad esempio, possibili abusi da parte di multinazionali che non hanno bisogno di soldi pubblici per ripulirsi l'immagine. Anche la cosiddetta parte occupazionale (tirocini e lavori) mi lascia un po' perplessa, in quanto rischia di svilire un'attività nobile come il volontariato e di favorire pratiche di sostituzione a basso costo della forza lavoro. Fortunatamente sono riuscita con le mie proposte ad aumentare le garanzie e le salvaguardie, introducendo una netta linea di demarcazione tra volontariato e attività lavorative, nonché delle severe procedure di controllo in grado di escludere dal programma le organizzazioni che abbiano infranto le regole. Non possiamo infatti permettere che gli alti tassi di disoccupazione, causati, tra l'altro, dalle draconiane politiche di austerità, possano in alcun modo legittimare lo sfruttamento dei nostri giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. – Gratulálok Sojdrova képviselő társamnak a jelentés elkészítéséhez. Az Európai Szolidaritási Testület célja, hogy még több lehetőséget biztosítson a fiataloknak arra, hogy Európa-szerte egyes közösségek, vagy a társadalom egészének javát szolgáló önkéntességi munkákban vegyenek részt. Értékes képességekkel gazdagodhatnak azok a fiatalok, akik késztetést éreznek magukban arra, hogy segítsenek másokon, új ismereteket és készségeket sajátítsanak el. A program kb. 350 ezer fiatalnak teszi majd lehetővé, hogy önkéntesként részt vegyenek pl. katasztrófa-övezetek helyreállításában, gyermekeket vagy időseket érintő, vagy karitatív célú segítésben. A tervezett költségvetés 86%-a az önkéntes tevékenységre irányul, de gyakornoki, illetve rövidtávú munkavállalói tevékenységre is vonatkozik. Az EP javaslata szerint, a programban részt vehetnek a "kevesebb lehetőséggel rendelkező", vagyis hátrányos helyzetű fiatalok is, mint pl. a fogyatékossággal és egészségügyi problémával élők, a kisebbségekhez tartozók, vagy a konvergencia régiókból származó fiatalok is. Sajnálatos, hogy a baloldal nyomására a jelentéstevő ezen célcsoportok közé beemeli a "migrációs háttérrel rendelkező" fiatalokat, ami jellemző probléma a legtöbb nyugat-európai országban, viszont mivel Magyarország nem bevándorlóország, ezért számunkra nem releváns, hogy kiemelt figyelmet és támogatást kapjanak. A program a magyarországi fiatalok számára is egy újabb lehetőséget kínál a tapasztalatszerzésre és a munka világában jól hasznosítható készségek elsajátítására.

 
  
MPphoto
 
 

  María Teresa Giménez Barbat (ALDE), por escrito. – El Cuerpo Europeo de Solidaridad ha sido una de las mejores ideas de esta legislatura. Se trata de una iniciativa que refuerza nuestros valores fundamentales y se centra en el futuro de Europa, que son los jóvenes. En tiempos donde crece el peligro de ideologías egoístas y tentaciones nacionalistas, no podemos dejar pasar la oportunidad de poner en común la solidaridad europea y apuntar hacia un futuro de mayor cooperación basada en principios. Trabajar juntos nos permitirá desarrollar una conciencia más clara de que, en un continente diverso, afrontamos desafíos comunes a todos, como la protección del medio ambiente, la integración de los inmigrantes, la prevención de los desastres naturales. Este proyecto es un éxito para los propios jóvenes, pues desde su lanzamiento en 2016, se han registrado más de 93 000 en toda Europa. Estoy segura de que tomar parte en cualquiera de sus proyectos solidarios contribuirá a su enriquecimiento personal y les habilitará para una mejor inserción laboral. Por esta razón, me alegra que la iniciativa cuente con un presupuesto superior para el periodo 2021-2027, pasando a ser de 1 260 millones de euros. Haber participado en la mejora del Cuerpo Europeo de Solidaridad es para mí un gran motivo de satisfacción.

 
Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου