Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 11. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem: se protokollen
 7.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 10.Anmodning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 16.Arbejdsplan
 17.Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) - Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) (forhandling)
 18.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps (forhandling)
 19.EU's forordning om cybersikkerhed - Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (forhandling)
 20.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (forhandling)
 21.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel - Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (forhandling)
 22.Det europæiske borgerinitiativ (forhandling)
 23.Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (forhandling)
 24.Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (kortfattet forelæggelse)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
 28.Afslutning af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (584 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3016 kb)
Seneste opdatering: 10. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik