Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 11. märts 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Parlamendiliikmele usaldatud ülesande ühitatavuse läbivaatamine (vt protokoll)
 7.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 10.Kiireloomulise menetluse taotlus (kodukorra artikkel 154) (vt protokoll)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 16.Tööplaan
 17.Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) - Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem) (arutelu)
 18.Euroopa solidaarsuskorpuse programm (arutelu)
 19.ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt - Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (arutelu)
 20.Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas (arutelu)
 21.ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta - ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon) (arutelu)
 22.Euroopa kodanikualgatus (arutelu)
 23.ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord (arutelu)
 24.ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine (lühiettekanne)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
 28.Istungjärgu lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (584 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3016 kb)
Viimane päevakajastamine: 10. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika