Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen: ks. pöytäkirja
 7.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 10.Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Poslanecký mandát
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) - Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) (keskustelu)
 18.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma (keskustelu)
 19.EU:n kyberturvallisuusasetus - Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto (keskustelu)
 20.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (keskustelu)
 21.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Eurooppalainen kansalaisaloite (keskustelu)
 23.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (keskustelu)
 24.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (lyhyt esittely)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
 28.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (584 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3016 kb)
Päivitetty viimeksi: 10. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö