Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Pārbaude par deputātam uzticēta uzdevuma savienojamību (sk. protokolu)
 7.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 9.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 10.Steidzamības procedūras pieprasījums (Reglamenta 154. pants) (sk. protokolu)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 16.Darba kārtība
 17.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) - Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) (debates)
 18.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" (debates)
 19.ES Kiberdrošības akts - Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls (debates)
 20.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (debates)
 21.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību - Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (debates)
 22.Eiropas pilsoņu iniciatīva (debates)
 23.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (debates)
 24.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (īss izklāsts)
 25.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
 28.Gadskārtējās sesijas slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (584 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3016 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika