Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 5.Verifika tas-setgħat: ara l-Minuti
 6.Eżami tal-kompatibilità ta' missjoni fdata lil Membru: ara l-Minuti
 7.Interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura: ara l-Minuti
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 9.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 10.Talba għal proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 12.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 13.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 14.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq): ara l-Minuti
 15.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 16.Ordni tas-seduta
 17.Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) - Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) (dibattitu)
 18.L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (dibattitu)
 19.Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà - L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (dibattitu)
 20.Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (dibattitu)
 21.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali - Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (dibattitu)
 23.L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (dibattitu)
 24.Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (preżentazzjoni qasira)
 25.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 27.Għeluq tas-seduta
 28.Għeluq tas-sessjoni annwali
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (584 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (3016 kb)
Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Settembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza