Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 6.Analiza zgodności funkcji powierzonej posłowi: Patrz protokól
 7.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 16.Porządek obrad
 17.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) - Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) (debata)
 18.Program „Europejski Korpus Solidarności” (debata)
 19.Akt ws. cyberbezpieczeństwa - Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (debata)
 20.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (debata)
 21.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem - Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)
 22.Europejska inicjatywa obywatelska (debata)
 23.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)
 24.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (krótka prezentacja)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Zamknięcie sesji rocznej
Debaty
Wersja poprawiona (584 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3016 kb)
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności