Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 11 martie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președinției
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Examinarea compatibilității unei misiuni care îi este încredințată unui deputat: consultaţi procesul-verbal
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Cerere de aplicare a procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 13.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) - Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) (dezbatere)
 18.Programul „Corpul european de solidaritate” (dezbatere)
 19.Legea privind securitatea cibernetică - Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare (dezbatere)
 20.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (dezbatere)
 21.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier - Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (dezbatere)
 22.Inițiativa cetățenească europeană (dezbatere)
 23.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (dezbatere)
 24.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (prezentare succintă)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 27.Ridicarea ședinței
 28.Încheierea sesiunii anuale
Dezbateri
Ediţie revizuită (584 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (3016 kb)
Ultima actualizare: 10 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate