Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 11 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot: se protokollet
 7.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Begäran om brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) - Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) (debatt)
 18.Programmet för Europeiska solidaritetskåren (debatt)
 19.EU:s cybersäkerhetsakt - Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum (debatt)
 20.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (debatt)
 21.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (debatt)
 22.Det europeiska medborgarinitiativet (debatt)
 23.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (debatt)
 24.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (kortfattad redogörelse)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avslutande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (584 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3016 kb)
Senaste uppdatering: 10 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy