Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(The sitting resumed at 12.30)

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei porre, prima di passare alle votazioni, all'attenzione di questo Parlamento la vergognosa ingiustizia di cui è stata vittima Nasrin Sotoudeh, già premio Sacharov, che è stata condannata a quattro decenni di carcere e a 148 frustate per aver difeso in Iran i diritti delle donne, per aver chiesto in Iran l'abolizione della pena di morte.

Allora io credo che questo Parlamento, Presidente, tramite la Sua autorevole voce, tramite la voce autorevole del Presidente di questo Parlamento, debba esprimersi immediatamente in merito ad una condanna assoluta verso questa vergognosa sentenza che c'è stata in Iran, e credo che dovremmo chiedere immediatamente il rilascio immediato e senza condizioni di Nasrin Sotoudeh, perché è veramente incredibile!

L'Iran si conferma ancora una volta essere nemico acerrimo dei diritti delle donne e tutto ciò è davvero intollerabile, Presidente.

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Picierno, we have taken note of your comments and will pass them to the President.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου