Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0082(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2018

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 20
CRE 11/03/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.3
CRE 25/10/2018 - 13.3
PV 12/03/2019 - 9.18
CRE 12/03/2019 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0152

Συζητήσεις
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.18. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
PV
 

– After the vote:

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, relatore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio davvero tutti i colleghi per la straordinaria collaborazione che ha portato all'approvazione così ampia di questa direttiva. Senza questo fondamentale gioco di squadra non saremmo riusciti ad arrivare oggi a un risultato che poteva sembrare difficile, se non irraggiungibile.

Colleghi, sono passati solo 11 mesi dalla presentazione della proposta e oggi possiamo finalmente dire di aver dato una risposta concreta alle richieste di agricoltori, produttori e consumatori europei rimaste per troppo tempo inascoltate.

Questo Parlamento, Presidente, ha fatto un piccolo miracolo, ma è solo un primo passo. Ora dobbiamo valorizzare i risultati raggiunti e garantire una giusta applicazione nei nostri Stati membri. Questa è l'Europa che vogliamo: un'Europa che sia di supporto alle imprese più deboli e che tuteli i nostri consumatori, con norme trasparenti che assicurino la qualità dei prodotti e la sostenibilità dei processi produttivi. Mi auguro davvero che questa direzione possa essere seguita in futuro con lo stesso impegno, la stessa serietà e collaborazione da parte di tutti.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου