Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 12. března 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu): viz zápis
 4.Změna pořadu jednání: viz zápis
 5.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (rozprava)
 7.Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (hlasování)
  9.2.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  9.3.Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  9.4.Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (B8-0147/2019) (hlasování)
  9.5.Elektronické informace o nákladní dopravě (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (hlasování)
  9.6.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.7.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.8.Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (A8-0070/2019 - József Nagy) (hlasování)
  9.9.Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasování)
  9.10.Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (hlasování)
  9.11.Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasování)
  9.12.Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasování)
  9.13.Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (hlasování)
  9.14.Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (hlasování)
  9.15.Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hlasování)
  9.16.Zavedení programu Evropský sbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (hlasování)
  9.17.Akt EU o kybernetické bezpečnosti (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (hlasování)
  9.18.Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hlasování)
  9.19.Evropská občanská iniciativa (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (hlasování)
  9.20.Dovoz kulturních statků (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hlasování)
  9.21.Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hlasování)
  9.22.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (hlasování)
  9.23.Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (hlasování)
  9.24.Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (A8-0075/2019 - Soraya Post) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Zavedení programu Evropský sbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Akt EU o kybernetické bezpečnosti (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Evropská občanská iniciativa (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (rozprava)
 16.Zpráva o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad jednacího řádu (další postup): viz zápis
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 19.Mimořádná situace ve Venezuele (rozprava)
 20.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem - Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (rozprava)
 22.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (rozprava)
 23.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (rozprava)
 24.Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (rozprava)
 25.Vízový informační systém (rozprava)
 26.Azylový a migrační fond (rozprava)
 27.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (rozprava)
 28.Fond pro vnitřní bezpečnost (rozprava)
 29.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 31.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1246 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5632 kb)
Poslední aktualizace: 8. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí