Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla): ks. pöytäkirja
 4.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 5.Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (keskustelu)
 7.Keskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  9.1.Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (äänestys)
  9.2.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  9.3.Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  9.4.Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun (B8-0147/2019) (äänestys)
  9.5.Sähköiset kuljetustiedot (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (äänestys)
  9.6.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (äänestys)
  9.7.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (äänestys)
  9.8.Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta (A8-0070/2019 - József Nagy) (äänestys)
  9.9.Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (äänestys)
  9.10.EU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (äänestys)
  9.11.EU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (äänestys)
  9.12.EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (äänestys)
  9.13.Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (äänestys)
  9.14.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (äänestys)
  9.15.Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (äänestys)
  9.16.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (äänestys)
  9.17.EU:n kyberturvallisuusasetus (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (äänestys)
  9.18.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (äänestys)
  9.19.Eurooppalainen kansalaisaloite (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (äänestys)
  9.20.Kulttuuriesineiden tuonti (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (äänestys)
  9.21.Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (äänestys)
  9.22.Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (äänestys)
  9.23.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (äänestys)
  9.24.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (A8-0075/2019 - Soraya Post) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.EU:n kyberturvallisuusasetus (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Eurooppalainen kansalaisaloite (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (keskustelu)
 16.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 17.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 18.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 19.Hätätilanne Venezuelassa (keskustelu)
 20.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)
 21.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus - EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (keskustelu)
 23.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset (keskustelu)
 24.Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (keskustelu)
 25.Viisumitietojärjestelmä (keskustelu)
 26.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (keskustelu)
 27.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (keskustelu)
 28.Sisäisen turvallisuuden rahasto (keskustelu)
 29.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 30.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 31.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1246 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5632 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö