Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Sprendimas taikyti skubos tvarką (DTT 154 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Darbotvarkės keitimas (žr. protokola)
 5.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos) (žr. protokola)
 6.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (diskusijos)
 7.Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (balsavimas)
  9.2.Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
  9.3.Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
  9.4.Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (B8-0147/2019) (balsavimas)
  9.5.Elektroninė krovinių vežimo informacija (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (balsavimas)
  9.6.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  9.7.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  9.8.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (A8-0070/2019 - József Nagy) (balsavimas)
  9.9.Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsavimas)
  9.10.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (balsavimas)
  9.11.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (balsavimas)
  9.12.ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (balsavimas)
  9.13.Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (balsavimas)
  9.14.Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (balsavimas)
  9.15.Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (balsavimas)
  9.16.Europos solidarumo korpuso programa (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (balsavimas)
  9.17.ES kibernetinio saugumo aktas (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (balsavimas)
  9.18.Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (balsavimas)
  9.19.Europos piliečių iniciatyva (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (balsavimas)
  9.20.Kultūros vertybių importas (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (balsavimas)
  9.21.Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (balsavimas)
  9.22.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (balsavimas)
  9.23.ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (balsavimas)
  9.24.ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (A8-0075/2019 - Soraya Post) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Europos solidarumo korpuso programa (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.ES kibernetinio saugumo aktas (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Europos piliečių iniciatyva (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 15.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (diskusijos)
 16.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)
 17.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (veiksmai, kurių buvo imtasi) (žr. protokola)
 18.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (veiksmai, kurių buvo imtasi) (žr. protokola)
 19.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (diskusijos)
 20.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (diskusijos)
 21.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas - ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (diskusijos)
 22.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (diskusijos)
 23.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai (diskusijos)
 24.Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (diskusijos)
 25.Vizų informacinė sistema (diskusijos)
 26.Prieglobsčio ir migracijos fondas (diskusijos)
 27.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (diskusijos)
 28.Vidaus saugumo fondas (diskusijos)
 29.Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokola)
 30.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 31.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1246 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5632 kb)
Atnaujinta: 2019 m. liepos 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika