Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Lēmums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 154. pants) (sk. protokolu)
 4.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 5.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (debates)
 7.Debates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (balsošana)
  9.2.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  9.3.Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
  9.4.Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām (B8-0147/2019) (balsošana)
  9.5.Elektroniska kravu pārvadājumu informācija (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (balsošana)
  9.6.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (balsošana)
  9.7.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (balsošana)
  9.8.Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (A8-0070/2019 - József Nagy) (balsošana)
  9.9.Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsošana)
  9.10.Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (balsošana)
  9.11.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (balsošana)
  9.12.ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (balsošana)
  9.13.Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (balsošana)
  9.14.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (balsošana)
  9.15.Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (balsošana)
  9.16.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (balsošana)
  9.17.ES Kiberdrošības akts (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (balsošana)
  9.18.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (balsošana)
  9.19.Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (balsošana)
  9.20.Kultūras priekšmetu imports (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (balsošana)
  9.21.Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (balsošana)
  9.22.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (balsošana)
  9.23.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (balsošana)
  9.24.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (A8-0075/2019 - Soraya Post) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.ES Kiberdrošības akts (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Eiropas pilsoņu iniciatīva (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (debates)
 16.2018. gada ziņojums par Turciju (debates)
 17.Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi) (sk. protokolu)
 18.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi) (sk. protokolu)
 19.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (debates)
 20.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)
 21.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību - ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (debates)
 22.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (debates)
 23.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības (debates)
 24.Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (debates)
 25.Vīzu informācijas sistēma (debates)
 26.Patvēruma un migrācijas fonds (debates)
 27.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām (debates)
 28.Iekšējās drošības fonds (debates)
 29.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 30.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 31.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1246 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5632 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika