Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
 5.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 6.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (dibattitu)
 7.Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (votazzjoni)
  9.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (votazzjoni)
  9.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (votazzjoni)
  9.4.Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura (B8-0147/2019) (votazzjoni)
  9.5.Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (votazzjoni)
  9.6.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (votazzjoni)
  9.7.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (votazzjoni)
  9.8.Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali (A8-0070/2019 - József Nagy) (votazzjoni)
  9.9.Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (votazzjoni)
  9.10.Protokoll li jemenda l-Ftehim KE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (votazzjoni)
  9.11.Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (votazzjoni)
  9.12.Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (votazzjoni)
  9.13.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (votazzjoni)
  9.14.Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (votazzjoni)
  9.15.Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (votazzjoni)
  9.16.L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (votazzjoni)
  9.17.Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (votazzjoni)
  9.18.Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (votazzjoni)
  9.19.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (votazzjoni)
  9.20.L-importazzjoni ta' beni kulturali (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (votazzjoni)
  9.21.Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (votazzjoni)
  9.22.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (votazzjoni)
  9.23.L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (votazzjoni)
  9.24.Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (A8-0075/2019 - Soraya Post) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 14.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 15.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)
 16.Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (dibattitu)
 17.Interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura (azzjonijiet meħuda): ara l-Minuti
 18.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda): ara l-Minuti
 19.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (dibattitu)
 20.Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (dibattitu)
 21.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp - Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (dibattitu)
 23.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (dibattitu)
 24.Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (dibattitu)
 25.Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (dibattitu)
 26.L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (dibattitu)
 27.Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi (dibattitu)
 28.Fond għas-Sigurtà Interna (dibattitu)
 29.Azzjoni meħuda dwar riżoluzzjonijiet tal-Parlament: ara l-Minuti
 30.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 31.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1246 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5632 kb)
Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza