Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 12 maart 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Besluit over de toepassing van de urgentieprocedure (artikel 154 van het Reglement): zie notulen
 4.Wijziging agenda: zie notulen
 5.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (debat)
 7.Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  9.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (stemming)
  9.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  9.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  9.4.Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode (B8-0147/2019) (stemming)
  9.5.Elektronische informatie over goederenvervoer (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (stemming)
  9.6.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.7.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.8.Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (A8-0070/2019 - József Nagy) (stemming)
  9.9.Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (stemming)
  9.10.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (stemming)
  9.11.Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (stemming)
  9.12.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (stemming)
  9.13.Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (stemming)
  9.14.Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (stemming)
  9.15.Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (stemming)
  9.16.Het programma "Europees Solidariteitskorps" (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (stemming)
  9.17.De cyberbeveiligingsverordening van de EU (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (stemming)
  9.18.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (stemming)
  9.19.Europees burgerinitiatief (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (stemming)
  9.20.Invoer van cultuurgoederen (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (stemming)
  9.21.Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (stemming)
  9.22.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (stemming)
  9.23.Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (stemming)
  9.24.Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (A8-0075/2019 - Soraya Post) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Het programma "Europees Solidariteitskorps" (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.De cyberbeveiligingsverordening van de EU (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Europees burgerinitiatief (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (debat)
 16.Verslag 2018 over Turkije (debat)
 17.Interpretatie van het Reglement (gegeven uitvoering): zie notulen
 18.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement) (gegeven uitvoering): zie notulen
 19.Noodsituatie in Venezuela (debat)
 20.Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)
 21.Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan - Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie) (debat)
 22.Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (debat)
 23.Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (debat)
 24.Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (debat)
 25.Visuminformatiesysteem (debat)
 26.Fonds voor asiel en migratie (debat)
 27.Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa (debat)
 28.Fonds voor interne veiligheid (debat)
 29.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 30.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 31.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1246 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5632 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid