Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 12 marca 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Decyzja o zastosowaniu trybu pilnego (art. 154 Regulaminu): patrz protokół
 4.Zmiana porządku obrad: patrz protokół
 5.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 6.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (debata)
 7.Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (głosowanie)
  9.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  9.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  9.4.Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (B8-0147/2019) (głosowanie)
  9.5.Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (głosowanie)
  9.6.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.7.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  9.8.Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (A8-0070/2019 - József Nagy) (głosowanie)
  9.9.Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (głosowanie)
  9.10.Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (głosowanie)
  9.11.Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (głosowanie)
  9.12.Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (głosowanie)
  9.13.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (głosowanie)
  9.14.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  9.15.Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  9.16.Program „Europejski Korpus Solidarności” (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (głosowanie)
  9.17.Akt ws. cyberbezpieczeństwa (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (głosowanie)
  9.18.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (głosowanie)
  9.19.Europejska inicjatywa obywatelska (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (głosowanie)
  9.20.Przywóz dóbr kultury (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (głosowanie)
  9.21.Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (głosowanie)
  9.22.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (głosowanie)
  9.23.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (głosowanie)
  9.24.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (A8-0075/2019 - Soraya Post) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Program „Europejski Korpus Solidarności” (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Akt ws. cyberbezpieczeństwa (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Europejska inicjatywa obywatelska (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (debata)
 17.Wykładnia Regulaminu (działania następcze): patrz protokół
 18.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół
 19.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (debata)
 20.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 21.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem - Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (debata)
 22.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (debata)
 23.Wymogi dostępności produktów i usług (debata)
 24.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 25.Wizowy system informacyjny (debata)
 26.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji (debata)
 27.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz (debata)
 28.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (debata)
 29.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 30.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 31.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1246 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5632 kb)
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności