Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 12 martie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Decizie privind aplicarea procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 5.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (dezbatere)
 7.Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea şedinţei
 9.Votare
  9.1.Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (vot)
  9.2.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (vot)
  9.3.Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (vot)
  9.4.Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar (B8-0147/2019) (vot)
  9.5.Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (vot)
  9.6.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (vot)
  9.7.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (vot)
  9.8.Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal (A8-0070/2019 - József Nagy) (vot)
  9.9.Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (vot)
  9.10.Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (vot)
  9.11.Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (vot)
  9.12.Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (vot)
  9.13.Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (vot)
  9.14.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (vot)
  9.15.Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (vot)
  9.16.Programul „Corpul european de solidaritate” (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (vot)
  9.17.Legea privind securitatea cibernetică (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (vot)
  9.18.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (vot)
  9.19.Inițiativa cetățenească europeană (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (vot)
  9.20.Importul bunurilor culturale (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (vot)
  9.21.Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (vot)
  9.22.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (vot)
  9.23.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (vot)
  9.24.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (A8-0075/2019 - Soraya Post) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Programul „Corpul european de solidaritate” (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Legea privind securitatea cibernetică (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Inițiativa cetățenească europeană (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Reluarea şedinţei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 15.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (dezbatere)
 16.Raport pe 2018 referitor la Turcia (dezbatere)
 17.Interpretarea Regulamentului de procedură (măsuri subsecvente): consultaţi procesul-verbal
 18.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente): consultaţi procesul-verbal
 19.Situația de urgență din Venezuela (dezbatere)
 20.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (dezbatere)
 21.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan - Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (dezbatere)
 22.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (dezbatere)
 23.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (dezbatere)
 24.Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (dezbatere)
 25.Sistemul de informații privind vizele (dezbatere)
 26.Fondul pentru azil și migrație (dezbatere)
 27.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (dezbatere)
 28.Fondul pentru securitate internă (dezbatere)
 29.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 30.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 31.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1246 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5632 kb)
Ultima actualizare: 8 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate