Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 5.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)
 7.Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (hlasovanie)
  9.2.Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  9.3.Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  9.4.Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (B8-0147/2019) (hlasovanie)
  9.5.Elektronické údaje o nákladnej doprave (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (hlasovanie)
  9.6.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.7.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.8.Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (A8-0070/2019 - József Nagy) (hlasovanie)
  9.9.Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)
  9.10.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (hlasovanie)
  9.11.Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)
  9.12.Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (hlasovanie)
  9.13.Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (hlasovanie)
  9.14.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  9.15.Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  9.16.Program Európsky zbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (hlasovanie)
  9.17.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (hlasovanie)
  9.18.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (hlasovanie)
  9.19.Európska iniciatíva občanov (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (hlasovanie)
  9.20.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (hlasovanie)
  9.21.Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (hlasovanie)
  9.22.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (hlasovanie)
  9.23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (hlasovanie)
  9.24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (A8-0075/2019 - Soraya Post) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Program Európsky zbor solidarity (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Európska iniciatíva občanov (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (rozprava)
 16.Správa o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup): pozri zápisnicu
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 19.Núdzová situácia vo Venezuele (rozprava)
 20.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom - Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (rozprava)
 22.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (rozprava)
 23.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (rozprava)
 24.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 25.Vízový informačný systém (rozprava)
 26.Fond pre azyl a migráciu (rozprava)
 27.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (rozprava)
 28.Fond pre vnútornú bezpečnosť (rozprava)
 29.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 31.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1246 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5632 kb)
Posledná úprava: 8. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia