Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0302M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0058/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0058/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 21
CRE 12/03/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0170

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.2. Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Wyjaśnienia głosowań rozpoczął Pan od sprawozdania pani Fotygi, od rezolucji pani Fotygi. Wcześniej jest sprawozdanie pana Zdrojewskiego dotyczące programu Erasmus i twardego brexitu. Czy to znaczy, że tego tematu nie będziemy wyjaśniali? Zostałam do tego tematu zgłoszona i nie bardzo rozumiem, dlaczego nie ma go w porządku obrad.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Per quanto riguarda la relazione Zdrojewski non possono esserci dichiarazioni di voto perché non c'è stata una discussione. Quindi non è previsto.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. Formand! Når jeg tager ordet på denne beslutning vedrørende Afghanistan, så er det sådan set ikke et forsøg på at få EU til at føre en udenrigspolitik eller engagere sig i verden, som jeg ved, mange rundt i salen her ønsker det.

Det er sådan set for at slå ned på et meget centralt område i forhold til de ønsker, jeg ved, der er i Kommissionen om at udvikle en EU-hær. Det er jo drømmen fra Parlamentet, Kommissionen og vel også et par enkelte medlemslande, at EU en dag skal være dem, der tegner hele sikkerhedspolitikken, udenrigspolitikken og forsvarspolitikken. Men i denne betænkning, som er skrevet af kollega Fotyga, er der en lidt højere grad af forståelse for virkeligheden. Her taler man nemlig om den vigtige alliance til NATO. NATO, som er forsvarsalliancen, der binder Europa sammen med USA, og som er den alliance, der har skabt freden og fremgangen i hele den vestlige verden siden anden verdenskrig. Det er vejen frem! Ikke at opbygge nye forsvarsmodeller under Juncker som en eller anden form for politisk leder, men at holde fast i det, der har virket, nemlig NATO, som har været vejen mod frihed for hele Europa.

 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου