Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2792(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0156/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0156/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0186

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.8. Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (B8-0156/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-н Председател, подкрепих настоящата резолюция, защото смятам, че околната среда е грижа на всеки един от нас. Отношението към нея е въпрос на възпитание в семейството, на социален пример, но и на политики.

За мое голямо съжаление по последни статистики столицата на моята родна страна България – София е на петнадесето място по замърсяване на околната среда и на въздуха в световен мащаб. Проблемите варират от горенето на неекологични суровини за отопление, което в немалко случаи е продиктувано и от социална бедност, и от ниско образование, до използването на стари автомобили и наличие на скъп градски транспорт.

Освен глобалните аспекти като справяне с вредните емисии от индустрията, идващи от фабрики и заводи, и с тези от транспортния сектор, трябва да се справим и със социалния фактор на неинформираност, бедност и неразбиране на проблема. Смятам, че трябва да инвестираме в информираност за състоянието на околната среда, за да не се налага да инвестираме после много повече в здравеопазване.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Wstrzymałam się od głosowania nad rezolucją „Czyste powietrze dla wszystkich” mimo zawartych ważnych problemów wymagających rozwiązania. Dla nas nie do zaakceptowania jest rezygnacja do 2030 roku z wykorzystania węgla do produkcji energii, gdyż energetyka w Polsce jest oparta na węglu ze względu na dostępność surowca w kraju i uzasadniona względami gospodarczymi i społecznymi. Nowoczesna niskoemisyjna energetyka jest potrzebna także Europie, stanowiąc gwarancję bezpieczeństwa w związku z energetyką jądrową oraz ze stron dostaw prądu wobec rozwoju niestabilnych i trudnych do prognozowania źródeł odnawialnych.

Konieczne i u nas obecnie prowadzone są badania naukowe w celu ograniczenia zanieczyszczeń i innowacyjnych technologii zmiany reżimu pracy bloków energetycznych o mocach powyżej dwustu megawatów do nowych wymagań związanych z poprawą elastyczności pracy i ograniczeniem emisji takich zanieczyszczeń jak tlenki, halogenki, bor czy rtęć.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). –Kύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τη στρατηγική για τον καθαρό αέρα παρά τις αντιρρήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτα από όλα, τα εθνικά ανώτατα όρια για τους έξι βασικούς ρύπους που καταστρέφουν την υγεία μας, την υγεία των πολιτών και προκαλούν πολλές ασθένειες μειώνονται. Δεύτερον, γιατί η ρύπανση, όπως ξέρετε, δεν ξέρει σύνορα, δεν γνωρίζει σύνορα και γι’ αυτό οφείλουμε να επιμείνουμε οι διεθνείς κανόνες για τη διακρατική ρύπανση να έχουν ακόμη μεγαλύτερη απαίτηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίως, όμως, πρέπει να κινητοποιήσουμε τους πολίτες και τις τοπικές αρχές ώστε να υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, και να αντικαθιστούν παλιά οχήματα με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα προς αποφυγήν σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορεία που μολύνουν τον αέρα μας, δεν εξυπηρετούν τους πολίτες και, αντί επενδύσεων σε νέα οχήματα, μόνο προεκλογικές προσλήψεις.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Гласувах „въздържал се“ по този доклад, защото от една страна подобряването на качеството на въздуха следва безспорно да бъде приоритет за всеки един от нас. Проблемите с изискванията за качеството на въздуха са важни и тяхното обсъждане следва да бъде поставено на първо място в дневния ни ред.

Въпреки че качеството на въздуха в Европа се подобрява с времето, все още на много места има превишаване на стандартите за качество на въздуха, по-специално за прахови частици и азотен диоксид. Съюзът се справя с качеството на въздуха чрез редица специфични правни мерки: приложение за мобилност с ниски емисии, енергиен съюз, реформа на общата селскостопанска политика, нови национални тавани за емисии, нови ограничения на замърсяването на въздуха на големите горивни инсталации.

Съюзът отделя значителни средства за проекти за намаляване на замърсяването на въздуха. Въздухът в Европа няма да се подобри без съвместни, съгласувани усилия. И решението не е залагане на нови правила, при положение че две трети от държавите на Съюза имат проблеми с прилагането на сегашните правила и нормите, заложени през 2008 г., но и преповтарящи тези от 90-те години. Трябва да се намери равновесието между действията и социалните разходи. Основният приоритет на България е намаляване на замърсяването на въздуха от нискокачественото битово отопление, особено в циганските махали.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mondo ogni cinque secondi muore una persona a causa dell'esposizione all'inquinamento atmosferico: ogni ora muoiono più di 700 persone. Le conseguenze di queste condizioni climatiche sono senza appello, visto che il 90 % della popolazione mondiale è esposta all'inquinamento atmosferico. L'inquinamento dell'aria causa 7 milioni di morti premature ogni anno nel mondo, di cui 600 000 bambini di cinque anni o meno: più vittime di quante ne possono fare le guerre, le uccisioni, la tubercolosi, l'AIDS e la malaria messi insieme.

Ricordo le parole del presidente americano Trump all'indomani dell'insediamento: quando ritirò gli USA dall'accordo di Parigi, disse: "A me stanno a cuore gli interessi dei cittadini di Pittsburgh". Assurdo! A me, invece, stanno a cuore gli interessi di tutti quei miliardi di persone che non inquinano, ma subiscono gli effetti dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici.

Ho un figlio dell'età della piccola Greta e uno ancora più piccolo. Ho paura che un giorno mi diranno: "Papà, la vostra generazione è ancora più stupida di quella precedente", quella della bomba atomica, per intenderci.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, hyvä ilmanlaatu on olennainen asia meidän kaikkien hyvinvoinnille, minkä johdosta oli helppo äänestää tämän tärkeän asian puolesta.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että päätöslauselmassa huomioidaan myös sisäilman epäpuhtaudet. Ihmiset viettävät valtaosan ajastaan sisätiloissa, joissa ilmanlaatu voi olla huomattavastikin saastuneempaa kuin ulkona. Meillä on paljon ihmisiä, jotka joutuvat loppuelämänsä sairastamaan altistuttuaan huonolle sisäilmalle. Erään arvion mukaan esimerkiksi Suomessa on jopa kahdeksansataatuhatta ihmistä, jotka altistuvat päivittäin sisäilmaongelmille niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Monet altistuneista ovat menettäneet jopa työkykynsä.

Home- ja kosteusvauriot vaivaavat lukuisia julkisia ja yksityisiä rakennuksia, kuten esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, toimistokiinteistöjä, sairaaloita ja asuntoja. Puhdas ilma on tärkeä osa meidän kaikkien terveyttä ja hyvinvointia, minkä johdosta kannatan ilmanlaadun parantamiseen tähtääviä toimia.

 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου