Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0333R(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2019

Внесени текстове :

A8-0087/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0218

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Редактирана версия

24. Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Pedro Silva Pereiran ja Vladimír Maňkan budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta (2017/0333R(APP)) (A8-0087/2019).

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira, Relator. – Senhora Presidente, Senhores Comissários, caros Colegas, a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade é um dos pilares mais importantes do processo de reforma da União Económica e Monetária, um processo necessário para enfrentar as enormes insuficiências na arquitetura do euro que a crise financeira tão dramaticamente revelou.

Com este relatório, o Parlamento dá um contributo muito oportuno para este processo e quero, por isso, agradecer ao correlator, o nosso colega Vladimír Maňka, pela excelente colaboração que tivemos nos últimos meses de trabalho.

Agradeço também aos relatores-sombra dos diversos grupos pelo excelente espírito de cooperação que nos permitiu chegar, julgo eu, a um bom resultado.

Com este relatório o Parlamento defende uma estratégia em dois passos: quanto ao médio e longo prazo, o Parlamento Europeu reafirma com total clareza a sua visão em defesa de uma plena integração do Mecanismo Europeu de Estabilidade no direito europeu para que se possa tornar uma verdadeira instituição da União Europeia, com uma governação sujeita ao método comunitário e sob o controlo democrático do Parlamento Europeu.

Não sendo isso imediatamente possível, no curto prazo, defendemos que se avance na reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade através de uma revisão do Tratado Intergovernamental que o criou. Não nos pareceu conveniente, ao contrário da Comissão, alterar o nome desta instituição para Fundo Monetário Europeu porque isso poderia gerar confusão quanto à competência para conduzir a política monetária, que deve continuar a caber ao Banco Central Europeu, mas há coisas mais importantes que podemos e devemos fazer: primeiro reforçar o controlo democrático do mecanismo por parte do Parlamento Europeu. Propomos, por isso, um protocolo de cooperação entre as duas instituições para reforçar o diálogo, reforçar o escrutínio parlamentar e propomos mais, propomos que o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade passe a ser eleito aqui no Parlamento Europeu.

Em segundo lugar, preconizamos o reforço do papel do mecanismo na promoção da estabilidade financeira, na resposta aos choques económicos e financeiros e, portanto, também, com a revisão das suas missões e competências, sem prejuízo das tarefas de vigilância macroeconómica que devem continuar a caber à Comissão Europeia.

Finalmente, deve ser alcançada uma maior autonomia face ao Fundo Monetário Internacional e conferir-se ao mecanismo competências em matéria de tornar operacional o Fundo único de resolução e contribuir, portanto, para a conclusão da união bancária.

Todos sabemos que a agenda da reforma do euro vai para além disto, exige capacidade orçamental, exige muitas outras coisas, mas a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade é também um passo importante e esperamos que agora o Conselho dê ouvidos às propostas e às sugestões do Parlamento Europeu para que possamos avançar na direção certa.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, Rapporteur. – Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda Európskej Komisie, ľudia si pamätajú finančnú pomoc Grécku ako krajinu, ktorú finančná kríza postihla najviac. Krajiny eurozóny vtedy vytvorili Európsky nástroj finančnej stability. Z tohto dočasného mechanizmu sa stal trvalý Európsky mechanizmus pre stabilitu známy ako euroval. Cieľom bolo poskytnúť finančnú pomoc krajinám postihnutým finančnou krízou a krízou štátneho dlhu, ktoré stratili prístup na finančné trhy, a to Írsku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, Cypru. Tieto krajiny sa však museli zaviazať, že si urobia domáce úlohy v podobe štrukturálnych reforiem. Opatrenia viedli k ozdraveniu ich hospodárstva, ale aj zabránili obrovským škodám, ku ktorým by došlo nielen v eurozóne, ale v celej Európskej únii.

Pozrime sa dnes na tieto krajiny. Vďaka európskej spolupráci Írsko dosahuje najvyšší hospodársky rast v Európskej únii, Španielsko lámalo svoje historické rekordy v exporte, Portugalsko dosiahlo primárny prebytok. Gréci, ktorí museli podstúpiť najbolestivejšie reformy, dnes už tiež nepotrebujú záchranný program. Opäť sa dokážu financovať na medzinárodných trhoch. Grécko v posledných rokoch vytvorilo stovky tisíc nových pracovných miest a dosahuje solídny hospodársky rast. Pred niekoľkými dňami ratingová agentúra Moody’s zvýšila rating Grécka o 2 stupne na B1. Agentúra si myslí, že reformy sú už pevnejšie ukotvené, pričom je tu vysoká pravdepodobnosť ďalšieho pokroku a nízke riziko vrátenia situácie do predchádzajúceho stavu.

Pritom kvôli pomoci Grécku v roku 2011 – 2012 padla v mojej krajine na Slovensku vláda.

Ale ukázalo sa, že práve vďaka našej spoločnej európskej spolupráci je dnes euro odolnejšie voči kríze viac ako kedykoľvek predtým. Aj podpora pre euro je v eurozóne historicky najvyššia od jeho zavedenia.

Od začiatku vytvárania Európskeho mechanizmu pre stabilitu sme videli, že medzivládny charakter znižuje jeho schopnosť rýchlo reagovať na hospodárske a finančné otrasy.

Preto budúce začlenenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu do právneho rámca Európskej únie posilní jeho akcieschopnosť a efektívnosť. Toto začlenenie by sme mali chápať ako súčasť projektu dokončenia hospodárskej a menovej únie.

Je dôležité, aby budúce začlenenie do právneho rámca EÚ zohľadnilo úlohu národných parlamentov. Ak pôjde v budúcnosti o rozpočtové zdroje Európskej únie, mal by mať Európsky parlament politickú právomoc vykonávať v rámci postupu udelenia absolutória všetky práva na kontrolu rozpočtu. V takomto prípade by Európsky dvor audítorov mal mať úlohu v postupe udelenia absolutória.

Finančné zdroje, nástroje reformovaného Európskeho mechanizmu pre stabilitu by mali mať možnosť poskytnúť členským štátom preventívnu finančnú pomoc skôr, ako budú čeliť významným ťažkostiam pri získavaní finančných prostriedkov na kapitálovom trhu.

Finančná pomoc členským štátom môže byť doplnená o rozpočtové nástroje na podporu hospodárskej a finančnej stabilizácie, investícií a vzostupnej sociálno-ekonomickej konvergencie v eurozóne.

Európsky mechanizmus pre stabilitu by nemal zostať uzavretý len pre krajiny eurozóny. Mal by byť otvorený účasti všetkých členských štátov Európskej únie.

Vážené kolegyne, kolegovia, verím, že naše spoločné úsilie vyústi do väčších istôt a stability nielen pre eurozónu, ale pre celú Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, the European Parliament has always played a pioneering role in the debate on deepening the Economic and Monetary Union. It has also showed strong support for the Commission’s initiatives to strengthen its architecture. Today’s debate about the interim report on the Commission’s legislative proposal for the establishment of the European Monetary Fund is another step.

On behalf of the Commission, I would first like to thank the committees and, in particular, the rapporteurs, Mr Silva Pereira and Mr Maňka, and the shadow rapporteurs for their work on this issue. I would also use this occasion to thank those of you with whom the Commission has worked very closely over the past years to complete the Economic and Monetary Union.

The Commission welcomes this interim report and broadly agrees with its most important messages. In particular, we support Parliament in its call for the integration of the European Stability Mechanism (ESM) into the Union framework. As you know, this was an objective of our proposal. Since its creation in autumn 2012, at the height of the crisis, the ESM has proved decisive in helping to ensure financial stability in the euro area. Its integration into the EU legal order will not only strengthen its institutional anchoring, but will also enable its accountability to the European and the national parliaments to be increased, as well as making its functioning more transparent, a point Parliament also addressed strongly in your interim report.

Another important point you stress, with which we fully concur, is on the need for Member States to respect the common rules of the economic governance framework in order to ensure that the competences of the ESM do not overlap with or affect those of other EU institutions, and to ensure that any set-up is fully compatible with EU law.

I would also like to welcome your call for an anticipated introduction of the common backstop to the single resolution fund by 2020.

Finally a remark on the name. We proposed ‘European Monetary Fund’, as this was the terminology used in the policy discussion, but we have taken note of the objections of the European Central Bank and of this House and we are open to reconsidering it. Maybe we can just stick with the current name, European Stability Mechanism.

Since the Commission tabled this proposal, we have seen further developments on the various EMU work strands. In particular, Member States have decided to proceed with a revision of the ESM treaty in an intergovernmental framework. Work on the revision of the ESM treaty is ongoing and I trust this will make an important contribution to building a stronger Economic and Monetary Union, not least by adding the backstop for the single resolution fund and increasing the effectiveness of the precautionary instruments, while avoiding duplication of roles.

In the latter respect, I would like to highlight the agreement on cooperation between the Commission and the ESM reached in November last year, which was endorsed by the euro summit. Our ambition is that the new treaty will include a commitment to integrate the ESM into the Community framework at the next possible opportunity.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, rapporteur for the opinion of the Committee on Constitutional Affairs. – Madam President, I would like to raise issues which are important from the perspective of the Committee on Constitutional Affairs (AFCO). There are two points I would like to raise. The first is that of the inclusion of the successor of the European Stability Mechanism (ESM) in the European legal framework. It is not a detail, I believe, but a crucial point of the proposal. We in the Parliament had been calling repeatedly for the end of those intergovernmental arrangements established during the financial crisis and their integration into the Union framework and this proposal is an opportunity to do so. Member States are currently working on the basis of an amendment to the ESM Treaty, but we should be very clear here that the integration of the ESM Framework into EU law will have to be addressed soon.

Secondly, the accountability of the successor of the European Monetary Fund (EMF) to the European Parliament and national parliaments will be crucial. We have to establish mechanisms which ensure a high level of accountability of the decisions of the successor of ESM to elected bodies. Access to information is a precondition for the exercise of accountability so there will also be a need to provide for a high level of transparency regarding the decisions of the successor of the ESM.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, collega's, de financiële crisis heeft ons allemaal met de neus op de feiten gedrukt. Onze Monetaire Unie is verre van af. Integendeel zelfs. Lidstaten die een bankensector moesten redden, zijn plots zelf in de problemen gekomen. Nationale toezichthouders die elk op hun eigen eilandje hun banken aan het controleren waren, hadden eigenlijk totaal geen flauw benul van de hele systemische ramp die op komst was. Sommige lidstaten konden plots ook geen financiering meer krijgen op financiële markten en zijn afhankelijk geworden van Europese noodleningen. In allerijl hebben we het Europees Stabiliteitsmechanisme, het ESM, gecreëerd. Dat heeft duidelijk gedaan wat het moest doen.

Maar het is belangrijk om te benadrukken dat een Europees noodmechanisme te allen tijde een verhaal van rechten en plichten moet blijven. Lidstaten die dreigen financiering op de financiële markt te verliezen moeten bij dat mechanisme kunnen aankloppen. Daar mag geen twijfel over bestaan. Maar het is natuurlijk even belangrijk dat die steun voorwaardelijk blijft, zodat genoeg geld in het potje overblijft voor het moment dat lidstaten het echt nodig hebben. Ex ante met begrotingsregels en ex post met economische aanpassingsprogramma's. We moeten absoluut vermijden dat een noodmechanisme de druk om de begrotingsregels na te leven, zou verzwakken omdat zogezegd Europa het toch wel zal komen oplossen als het echt nodig wordt. We weten commissaris Dombrovskis dat u persoonlijk dag en nacht klaar staat, weekend- of weekdagen, om de eurozone te redden. Maar u zou het ook niet graag hebben dat we u zomaar zouden komen opbellen zonder enige vorm van voorwaarden.

Tot slot nog dit. Het verdiepen van onze Monetaire Unie moet bovenaan de agenda staan. Samen met het afwerken van de bankenunie, het opzetten van de kapitaalmarktenunie is het invoegen van het Europees Stabiliteitsmechanisme in de Europese constructie, denk ik, een andere belangrijke en noodzakelijke stap om de eurozone "crisisproof" te maken.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, nous nous réjouissons de l’occasion pour le Parlement européen de dire la façon dont il voit l’évolution du mécanisme européen de stabilité avec ce rapport intermédiaire, alors que manifestement, cette discussion est totalement bloquée au Conseil.

La création du mécanisme européen de stabilité a été un succès lorsque certains États membres avaient besoin d’être renfloués et n’avaient plus accès au marché.

Aujourd’hui, il s’agit de mettre à profit ce succès pour franchir une nouvelle étape, et nous savons bien que cette étape est aussi liée à un nouvel environnement, où la question du partage des risques et de leur réduction a franchi des étapes absolument considérables, que ce soit avec l’adoption du paquet PNP (prêts non performants) et du paquet bancaire.

C’est la raison pour laquelle mon groupe pense que l’évolution de ce mécanisme européen de stabilité ne doit pas conduire à la création d’un Fonds monétaire européen. Nous aurions préféré la création d’un Fonds de stabilité européen. Je comprends que l’accord se fera autour du maintien du nom existant, mais l’essentiel, c’est le rôle que ce mécanisme sera amené à jouer à l’avenir, car nous aurions souhaité qu’il puisse être utilisé pleinement pour assurer la fonction de stabilité dont l’Union européenne, et surtout la zone euro, ont encore indiscutablement besoin et qu’il puisse apporter la garantie dont nous avons besoin pour le «filet de sécurité» du secteur bancaire.

Nous comprenons que certaines choses sont en train d’évoluer au Conseil, mais de ce point de vue-là, je crains qu’un vice de naissance du mécanisme européen de stabilité ne persiste. Lorsque le Parlement européen, au milieu de la crise, a accepté la création de ce mécanisme dans un cadre intergouvernemental, c’était sous le coup de l’urgence, dans l’idée que nous parviendrions à remédier à cette situation. Or, aujourd’hui, le Conseil refuse toute discussion sur la proposition utile que la Commission avait mise sur la table et qui permettait de progresser dans la voie d’une intégration de ce mécanisme dans le cadre des traités, ce que ce Parlement continue à demander et à revendiquer comme étant la bonne voie à suivre pour le futur du mécanisme.

 
  
MPphoto
 

  Ralph Packet (ECR), namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, met dit verslag wil men het Europees Stabiliteitsmechanisme of ESM, en zo de financiële steun aan lidstaten, voor altijd verankeren in de wetgeving van de EU, met het geven van financiële steun als hoofdtaak.

Wij gaan daar niet mee akkoord. Ik geloof niet in die focus, in bailouts. Gewoon extra leningen geven lost niks op, want zo zullen de schulden in Europa altijd als een zwaard van Damocles boven de eurozone blijven hangen. Zo'n bailoutfonds kost veel te veel aan de belastingbetaler en neemt de stimulans weg bij de lidstaten om verantwoordelijkheid te nemen. Het is ook gewoon veel logischer om de organisatie van het ESM bij de lidstaten te laten, want zij zijn het die zorgen voor het geld in dat fonds. Het zijn de nationale parlementen die hier controle op moeten kunnen uitoefenen.

Wij moeten niet focussen op nieuwe bailouts, maar juist op de preventie van nieuwe crisissen. Dat doen we door de begrotingsregels veel beter af te dwingen. We moeten ook inzetten op het afwikkelen van de schulden. Als een land zijn schulden echter niet kan afbetalen, dan moeten we kijken hoe zij weggewerkt kunnen worden. De Vlaamse belastingbetalers moeten niet zomaar opdraaien voor de problemen van ergens anders. En op termijn moet de oorspronkelijke "no bailout"-clausule in Europa hersteld worden, zodat er geen wilde reddingsplannen zoals deze meer hoeven te worden uitgevonden.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je voudrais saluer l’excellent travail de nos deux corapporteurs et me réjouir de l’entrée de ce mécanisme européen de stabilité financière dans le cadre communautaire.

Il est vrai que lors de la création de la monnaie unique, personne n’avait imaginé la situation de crise dans laquelle la zone euro s’est trouvée à l’occasion de la crise des dettes souveraines et des difficultés de la Grèce. C’est dans ce contexte qu’il a fallu imaginer un instrument pour mutualiser, en quelque sorte, le surendettement de certains pays. Aujourd’hui, il est opportun de faire entrer ce mécanisme dans le cadre institutionnel, et je remercie les rapporteurs d’avoir insisté sur la nécessité de maintenir un lien étroit avec les parlements nationaux. Lorsqu’il s’agit de doter le capital social du mécanisme européen de stabilité financière et d’octroyer des garanties financières, ce sont en effet les parlements nationaux qui mettent les fonds à disposition et qui prennent les engagements.

J’exprimerai un regret car, au fond, il s’agit ici de la gouvernance de la zone euro, et je regrette que l’on n’ait pas cru devoir recommander la nomination d’un ministre des finances, qui aurait pu être un vice-président de la Commission en charge de l’euro.

Je voudrais aussi exprimer un souhait: celui que l’Union européenne utilise sa monnaie comme le font les États-Unis d’Amérique, pour faire respecter les intérêts vitaux de l’Europe sur le plan extraterritorial. Je souhaite qu’un jour nous puissions utiliser cette monnaie, l’euro, comme un instrument dans la guerre économique et commerciale pour préserver nos intérêts vitaux. Mais encore une fois, je remercie nos corapporteurs, car leur rapport intérimaire nous permet d’accomplir un pas important.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora presidenta, lo primero que quiero decir es que la intención de introducir el Mecanismo Europeo de Estabilidad en el acervo comunitario era una buena idea, lo que pasa es que realmente no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer prácticamente es introducir un mecanismo, que seguirá siendo en su funcionamiento puramente intergubernamental, dentro del acervo comunitario, pero no comunitarizamos plenamente el funcionamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad, lo que es una pésima noticia.

También tenemos un problema con el papel del Parlamento en esta reforma. En fin —algunos diputados lo han dicho—, deberíamos estar en pleno procedimiento de codecisión y no simplemente en un procedimiento de aprobación que nos obliga a hacer este informe de medio debate.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad ha tenido muchísimos problemas desde el inicio por su opacidad, por la manera en que hacía la condicionalidad, por cómo se firmaban los memorandos de entendimiento... El señor Regling nos daba lecciones sobre todo, pero no venía jamás al Parlamento Europeo a dar explicaciones, y hemos estado trabajando con una institución prácticamente en estado de excepción económica, sin ningún tipo de control democrático.

Desde luego, creo que la experiencia que deja su funcionamiento en los últimos años ha sido una de las más negativas que hemos tenido, con unos rescates que se han realizado a un altísimo coste social y sin ningún tipo de legitimidad democrática.

Por ello, yo creo que era importante no solo incluir este Reglamento —como decía— dentro del acervo comunitario pero sin tocar absolutamente nada, sino hacer una revisión en profundidad del funcionamiento del Mecanismo. Por ejemplo, nosotros habíamos propuesto y queríamos que el informe reflejara que el presupuesto europeo contribuyera a los mecanismos financieros del Mecanismo Europeo de Estabilidad, porque de esa manera nosotros podíamos ejercer control presupuestario sobre su actividad, cosa que no ha sido aceptada, pero que estará en la votación en una enmienda que hemos presentado.

La segunda cosa también que queríamos que estuviera en el texto es que los futuros programas de ajuste fueran actos delegados. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría al Parlamento Europeo poder ejercer nuestros derechos legales y rechazarlos. Pero eso parece que tampoco ha querido ser aceptado. Pero, a pesar de ello, lo presentaremos como enmienda también en el Pleno.

O, también, otra enmienda que vamos a presentar es que haya algo que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo: análisis de impacto social, sobre todo en las cosas que hace y las políticas que desarrolla el Mecanismo, algo que no se ha hecho. En Grecia no se ha hecho, por ejemplo, y ha sido un auténtico desastre.

Y también más capacidad de control sobre el nombramiento del director ejecutivo. Pedimos capacidad en su nombramiento, pero en un proceso verdaderamente democrático del Parlamento con una terna sobre la que podamos elegir.

Y, finalmente, el tema del mecanismo de protección: está muy bien que el MEDE vaya a funcionar como mecanismo de protección, pero un mecanismo de protección no funciona si requiere unanimidad en el Consejo. Y deberíamos haber introducido también una petición de que el funcionamiento del mecanismo de protección se produjera de forma automática a partir de unos determinados criterios. Un mecanismo de protección sometido a la unanimidad del Consejo, francamente, no es un mecanismo de protección.

Por lo tanto, tengo que decir que no estamos satisfechos ni con el informe ni con la reforma que se plantea.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας; Ναι, το χρειαζόμαστε, και γι’ αυτό ακριβώς δεν χρειαζόμαστε, κύριε Ντομπρόβσκις, ένα ευρωπαϊκό αντίγραφο, μια ευρωπαϊκή ρεπλίκα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και σας το λέω εγώ γιατί στην Ελλάδα ζήσαμε οδυνηρά, στην πλάτη του ελληνικού λαού, τις οδυνηρές συνέπειες από τις λάθος νεοφιλελεύθερες συνταγές και τους λάθος πολλαπλασιαστές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Και χρειαζόμαστε τώρα ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας που, όπως είπε η κυρία Hübner, πρέπει να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη, να δουλεύει με την κοινοτική μέθοδο και να λογοδοτεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι απλώς στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί αυτό δεν εξασφαλίζεται με τη μέθοδο τη διακυβερνητική, αλλά την κοινοτική. Και, επιπλέον, πρέπει όχι απλώς να αντικαταστήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά να αντικαταστήσει και τη συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το δόγμα Σόιμπλε, τον νεοφιλελευθερισμό. Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε να τρέξουμε και θετικές αλλαγές, για να λογοδοτεί όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Και χρειαζόμαστε και έναν Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, αρμόδιο για τα θέματα της ευρωζώνης, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Αν δεν τα κάνουμε αυτά θα είμαστε πολύ πίσω από τις απαιτήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo come gruppo accettare assolutamente la base del ragionamento che c'è nello stabilire questo Fondo monetario europeo, in quanto è una replica del Meccanismo europeo di stabilità, che viene istituzionalizzato. Nel concetto, quello che viene fatto è dare dei prestiti condizionati che, come ha correttamente detto il collega Papadimoulis, hanno umiliato il popolo greco nella misura in cui il Meccanismo europeo di stabilità, la Commissione e il Fondo Monetario hanno prestato questi soldi in cambio di cosa? Di riforme, di lacrime e sangue, svalutazione dei salari, un impatto sociale devastante: ammissioni della Commissione di colpe su questo tipo di meccanismo.

Voi volete istituzionalizzare questo principio pensando che renderlo più democratico lo renda più morbido. Questo è un grande crimine. Bisognerebbe rivedere totalmente questo tipo di costruzione e partire dall'analisi dei profondi squilibri all'interno dell'Eurozona, perché ci sono gli squilibri e non servono questi strumenti. Serve una democrazia vera, ma voi in questo caso non lo state dimostrando assolutamente, proponendo questo Fondo monetario europeo.

 
  
MPphoto
 

  Michał Marusik, w imieniu grupy ENF. – Pani Przewodnicząca! Mówimy o rynku. Mechanizm wolnego rynku polega na tym, że upadają firmy i przedsiębiorstwa nieprzynoszące dochodu, a równocześnie rozwijają się te, które najlepiej zaspokajają potrzeby odbiorców. I to właśnie dzięki temu mechanizmowi możemy cieszyć się obfitością dóbr. W ramach wolnego rynku o sukcesie decydują właściwie tylko dwa czynniki: zapotrzebowanie konsumentów i niskie koszty produkcji. Wszelkie administracyjne ingerencje w wolny rynek z jednej strony pomagają przetrwać tym, którzy są nieefektywni i powinni upaść, a z drugiej strony obciążają kosztami tych, którzy znaleźli sposób na sukces i mogliby się rozwijać.

Utworzenie takiej instytucji jak fundusz walutowy jest kolejnym mechanizmem bardzo silnej ingerencji w gospodarkę, i to ingerencji dokładnie sprzeciwiającej się wyrokom wolnego rynku. Skutek tego może być – i na pewno będzie – tylko jeden: rozwój efektywnych firm zostanie zahamowany, a na konsumentów zostanie nałożony ciężar finansowania firm, które jako nieefektywne powinny były upaść.

Utworzenie takiego funduszu i przeznaczenie na niego wielkich środków finansowych oznacza też oligarchiczne przywileje dla wielkich korporacji, a przecież każdy przywilej nadany komukolwiek jest w istocie dyskryminacją wszystkich pozostałych. Upowszechnia się więc mechanizm coraz silniejszego karania za efektywność i nagradzania za nieudolność. Tym sposobem Unia zafunduje Europie wzrost, ale ze znakiem ujemnym, niestety. Szkoda.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Montel (NI). – Madame la Présidente, chers collègues, en 2010, la troïka composée de la Commission européenne, de la BCE et du FMI imposait des mesures d’austérité sans précédent au peuple grec, lequel a évidemment tôt fait de sombrer dans la misère sous les coups de boutoir de ces quelques fonctionnaires internationaux.

Ce spectacle vous a visiblement fait envie, car voilà que vous réclamez désormais votre propre FMI, le FME. Vous l’écrivez, d’ailleurs, noir sur blanc: la mission première de ce FME sera de fournir une assistance financière transitoire aux États membres dans le besoin, mais, évidemment, sur la base de conditions spécifiques convenues dans les programmes d’ajustement. Or, on sait ce que ces programmes d’ajustement signifient: en Grèce, les retraites ont été drastiquement réduites, les salaires ont chuté, les entreprises ont été privatisées et, bien entendu, le chômage a explosé.

Le voilà, l’horizon indépassable de l’européisme, la purge sans fin, ordonnée par une Allemagne qui dirige l’Europe d’une main de fer. Une chose est sûre, chers collègues, si je n’attends plus grand-chose du mouvement souverainiste en France, je peux encore compter sur vous pour rendre l’Europe détestable aux peuples et insupportable aux nations.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Finanz- und Staatsschuldenkrise haben wir, denke ich, eines sehr deutlich gesehen: Der Europäische Stabilitätsmechanismus und sein Vorgänger, der EFSF, haben sich bewährt. Er hat unpolitisch, auf der Basis von Fakten und anhand klarer Regeln entschieden. Das ist deutlich mehr, als man von der Europäischen Kommission behaupten kann. ESM und EFSF haben entscheidend daran mitgewirkt, dass die Programme in Irland, Portugal, Zypern, Spanien und Griechenland ein Erfolg wurden. Daraus ergibt sich für mich erstmal eine logische Schlussfolgerung: Was sich bewährt hat, sollten wir auch grundsätzlich nicht in Frage stellen. Wir können gern überlegen, wie wir den Austausch zwischen Europäischem Parlament und dem ESM oder einem europäischen Währungsfonds verbessern können, zum Beispiel durch ein interinstitutionelles Abkommen. Aber wir sollten den Bogen auch nicht überspannen. Am Ende werden die Mittel von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass am Ende auch die nationalen Haushalte haften und die nationalen Parlamente für die Kontrolle zuständig sind. Das gebietet auch das Haftungsprinzip. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass wir einige Vorschläge der Kollegen, wie zum Beispiel, dass wir per Mehrheitsbeschluss über makroökonomische Anpassungsprogramme abstimmen sollen oder dass ein europäischer Finanzminister nach eigenem Gutdünken über die Mittelvergabe nachdenken kann, ablehnen sollten. Das Haftungsprinzip als Leitmotiv ist zentral.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D). – Señora presidenta, señor comisario, desde el inicio de la crisis económica se pusieron de manifiesto las deficiencias de la arquitectura del euro y, sobre todo, la necesidad de seguir trabajando y profundizando en la Unión Económica y Monetaria. Y es verdad que se han dado pasos en este sentido, sobre todo en la reducción de riesgos, pero aún nos queda mucho en lo que trabajar como, por ejemplo, completar el sistema europeo de garantía de depósitos o contar con un verdadero presupuesto de la zona euro que permita a los países de la eurozona defenderse de nuevas crisis económicas.

Y bajo este paraguas de la Unión Económica y Monetaria hoy estamos debatiendo sobre la reforma del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad, que ya fue puesto en marcha en el 2012 pero que, a juicio de este Parlamento, debe ser modificado. Y en este sentido, por ejemplo, consideramos que este Mecanismo Europeo de Estabilidad debería integrarse en el marco jurídico de la Unión. Esta integración permitiría una gestión acorde con el método comunitario y, además, entre otras cosas, facilitaría la coordinación de las políticas económicas y fiscales y le otorgaría mayor legitimidad democrática.

Por otro lado, también creo que sería interesante que el presupuesto europeo pueda contribuir a este mecanismo, porque así daría al Parlamento Europeo la posibilidad de ejercer el control presupuestario y, además, al Tribunal de Cuentas ser el auditor externo.

Los socialistas hemos denunciado en innumerables ocasiones la condicionalidad abusiva y los ajustes excesivos que se exigieron a los países bajo el mandato de la troika. El daño provocado ha sido incluso reconocido por algunos de los dirigentes de la Unión Europea y por eso, de cara al futuro, también exigimos que en los programas de ajuste se tenga en cuenta el impacto social de las medidas que se proponen para no volver a caer en errores del pasado. Soy consciente de que esto no son más que recomendaciones del Parlamento Europeo y de que, en realidad, no tienen valor jurídico, pero sí tienen un importante valor político, así que espero que las tengan en consideración.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Anfang des europäischen Stabilisierungsmechanismus stand ein Vertragsbruch. Die europäischen Verträge wurden gebrochen, als die Nichtbeistandsklausel gebrochen worden ist, und daraus ist der europäische Stabilisierungsmechanismus ESM entstanden.

Heute sprechen wir darüber, den ESM durch einen Europäischen Währungsfonds abzulösen, und das wäre wieder ein Vertragsbruch, denn die Europäische Union hat überhaupt keine Kompetenz dafür, einen Europäischen Währungsfonds einzurichten. Nirgendwo in den europäischen Verträgen ist sie befugt, einen Währungsfonds einzurichten. Das ist erneut ein Beispiel dafür, dass die EU versucht, eine Kompetenz nach der anderen an sich zu ziehen, und die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, ist leider immer eine schlechte. Als der EU die Kompetenz für die Währungspolitik übertragen worden ist, dann hat es gleich zu einer großen Eurokrise geführt. Als der EU die Kompetenz für die Asyl- und Flüchtlingspolitik übertragen worden ist, da hat das zu einer Flüchtlingskrise geführt.

Mit welcher Berechtigung wollen wir jetzt eigentlich der EU auch noch die Kompetenz für makroökonomische Stabilisierung, für die Finanzstabilität, überantworten? Es ist rechtswidrig, es widerspricht den Verträgen, und es gibt überhaupt keinen Grund, weshalb wir es tun sollten. Zuständig sind auch nach den europäischen Verträgen die Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). – Madam President, listening to this discussion, I sometimes get the feeling that we are suffering from economic amnesia. We don’t know the history. We are speaking as if the mismatches of the economy appeared with the euro. I’ll give you one example, just one example. Go back in British history to 1956. What you had in Britain in 1956 was a deficit budget and an over-valued pound and then you had the crisis there. Crisis mismatches have been part of the history of Europe since, well, since the beginning of history. There was one good German, even if German bashing has been very popular in this House. Willy Brandt, in 1969, came to a meeting of the European Council and said that Germany was ready to give 30% of its currency surplus to Europe as starting money for a European monetary fund, but on one condition: Europe had to be able to manage its economy and if it couldn’t, it shouldn’t come to this House and blame others for something it had done itself. So, thank you, but read the history and try to understand what this is all about.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). – A Uachtaráin, bhuel, aontaím leis an iar-chainteoir a bhí againn ansin mar i ndáiríre cé gur meicníocht eile í seo atá á cur ar bun againn, agus is cuma má tá tú ag glaoch an Stability Mechanism air nó EMF, is an rud céanna atá ann. Agus i ndáiríre cé go dtuigim go bhfuil gá le meicníocht den tsórt seo, ag an am gcéanna mar Éireannach, a Choimisinéir, chaithfeá tuiscint canathaobh go mbeinn amhrasach mar gheall air agus canathaobh nach mbeinn chomh fabhrach.

Mar nuair a chuimhnímid ar Éirinn ach go háirithe, cosúil le tíortha eile ar nós na Gréige, táimidne fós ag íoc as an bail out uafásach a tharla dúinn roinnt blianta ó shin agus beimid ag íoc as go dtí 2040.

Mar sin, tá sé an-deacair orainn a bheith dóchasach go mbeadh a leithéid de mheicníocht mar seo chun obair ar ár son, go háirithe nuair a chuirimid i gcás, abair an oiread sin daoine atá in Éirinn - tá géarchéim tithíochta againn - níl siad ábalta morgáiste a thógaint amach ón mbanc, tá an ráta úis is airde againn ó thaobh iasachtaí a fháil ón mbanc chun morgáiste a fháil, tá an oiread sin daoine i ngéarchéim eacnamaíoch anois in Éirinn go bhfuil sé an-deacair orthu aon saghas slí bheatha a bhaint amach. Mar sin, canathaobh a bheimis dóchasach go n-oibreodh meicníocht mar seo? Caithfidh sé a bheith trédhearcach agus caithfidh sé a bheith cuntasach chomh maith.

Agus rud amháin eile a chaithfidh mé a rá mar gheall ar na bainc, ach go háirithe aga baile, ní dhíolann siad oiread is pingin chánach - pingin chánach - cé go bhfuilid ag déanamh brabús ollmhór. Agus arís, táimid ag caint ar na cáiníocóirí a bheith fabhrach i dtaobh meicníocht mar seo a chur chun cinn.

Mar sin, nílim ró-dhóchasach agus ní dóigh liom go mbeidh muintir na hÉireann ró-dhóchasach faoi ach an oiread. Tuigim go bhfuil gá leis, ach ag an am gcéanna, ní dóigh liom go bhfuil sé maith go leor.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, scusate, ma a che cosa serve un nuovo Fondo monetario europeo? Ci sono per caso altre banche tedesche e francesi che debbono essere salvate? No, grazie, da parte nostra abbiamo già dato. Abbiamo già fatto questa esperienza con il Fondo salva-Stati nel 2010, dove con la scusa di salvare la Grecia e salvare la Spagna, l'Italia ha dovuto sborsare 60 miliardi di euro in tre anni, che sono andati a finire dritti nei caveau e nelle banche francesi e tedesche. Gli spagnoli e i francesi non hanno visto un euro di queste cifre.

Tra l'altro, questo nuovo Fondo monetario aumenterà l'instabilità finanziaria, anziché diminuirla, perché concedere prestiti in cambio di austerità è un vero e proprio ricatto, che Francia e Germania fanno ai paesi in difficoltà, costringendoli ad una ristrutturazione che svuota ancora di più la loro sovranità politica ed economica. Poi torneremo qui, in quest'Aula, tra qualche anno e dovremo ascoltare il prossimo Presidente della Commissione europea che chiederà scusa, ancora una volta, così come è successo con Juncker, alla Grecia, che ha distrutto insieme al Fondo monetario internazionale.

L'esperienza ha dimostrato che le ricette d'austerità hanno bloccato la ripresa e innescato la recessione. Perciò questo è il momento di cambiare direzione e consentire agli Stati membri di fare politiche economiche espansive per combattere la disoccupazione, la povertà e le disuguaglianze sociali ed economiche.

 
  
MPphoto
 

  André Elissen (ENF). – Voorzitter, vandaag spreken we over de instelling van het Europees Monetair Fonds en de zogenaamde zegeningen van de euro. Het lidmaatschap van de gemeenschappelijke munt veronderstelt lidstaten met ongeveer hetzelfde bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking en vergelijkbare economische omstandigheden. Daarvan was bij de invoering van de euro absoluut geen sprake.

De invoering van de euro is een grote fout geweest en heeft mede geleid tot economische problemen in de Europese Unie. Voorbeelden hiervan zijn de overmatige schuldenlast en zwakke economische groei. Landen buiten de EU en de euro, zoals Noorwegen en Zwitserland, hebben daar beduidend minder last van gehad. Nederland heeft al voor tientallen miljarden leningen en garantstellingen verstrekt aan bedrieglijke landen als Griekenland en Cyprus, landen die nota bene niet voldeden aan de criteria voor toetreding tot de euro, de zogenaamde convergentiecriteria. Voorzitter, de euro is geen geld, de euro kost ons geld.

Het Europees Monetair Fonds zou een instrument voor crisismanagement moeten worden. Daarom stelt men zelfs voor om het vetorecht van de nationale parlementen de nek om te draaien. Een klein land als Nederland heeft dan helemaal niets meer in te brengen. Voorzitter, voor alle duidelijkheid, wij zijn tegen een Europees Monetair Fonds. Wij stellen voor het Europees Stabiliteitsmechanisme zo snel mogelijk te beëindigen.

 
  
MPphoto
 

  President. – Is there a problem with the interpretation now? Can we fix it? Okay. Voimme siis jatkaa.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Europäische Parlament fordert seit Jahren die Weiterentwicklung des europäischen Rettungsschirms ESM zum Europäischen Währungsfonds. Wir haben das bereits getan in unserem Bericht über die Ursachen und Auswirkungen der größten Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise. Wir haben das getan bei unserem Initiativbericht zur Überprüfung und Kontrolle der Troika, und wir tun das auch heute aus voller Überzeugung, dass wir damit eine weitere Lehre aus der Finanzwirtschafts- und Staatsschuldenkrise ziehen, eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion schaffen und zur Finanzstabilität in der Europäischen Union beitragen.

Wir wollen diesen Europäischen Währungsfonds aber natürlich auf dem Boden des Gemeinschaftsrechtes unter Kontrolle des Europäischen Parlaments und nicht bloß als intergouvernementales, zwischenstaatliches Instrument. Wir wollen mit diesem Währungsfonds, mit Stabilitätshilfen in Not geratenen Mitgliedstaaten nur unter strengen Auflagen und Reformen unter die Arme greifen. Wir wollen, dass dieser Fonds mindestens 500 Milliarden Euro aufweist und unter Umständen Teil des europäischen Budgets ist und das er als Ultima Ratio auch die gemeinsame Letztsicherung für den Abwicklungsfonds der Bankenunion übernimmt.

Dieser Fonds ist notwendig, um Europa unabhängiger, um Europa stabiler zu machen, um den Euro zu stärken und um in Europa ohne ausländische Hilfe in der Not eingreifen zu können und die Kommission bei der Arbeit für Sanierungs- und Hilfsprogramme zu stärken. Wir stehen zu dieser Entwicklung und bitten die Mitgliedstaaten, alles zu tun, um endlich die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signora Presidente, signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, fa un po' ridere sentire dei colleghi sovranisti che pretendono l'autonomia decisionale dei propri Stati dimenticare che il Fondo monetario europeo – che non si chiamerà così, perché continuerà a chiamarsi SSM – è stato utilizzato finora attraverso decisioni da parte degli Stati membri, essenzialmente, e non attraverso l'inserimento pieno nella legalità comunitaria.

Questa relazione parte proprio da questa considerazione, dalle difficoltà che sono nate nella gestione essenzialmente intergovernativa, e vuole che il nuovo Fondo monetario abbia la legittimità che gli spetta. In questa relazione io vorrei sottolineare proprio l'importanza di riportarlo all'interno del diritto comunitario, anche se non ancora in modo soddisfacente.

In ogni caso, dobbiamo dare al Parlamento un vero diritto di supervisione e di azione. Serve di più? Sì, certo, a cominciare dal nome, che in realtà non è più Fondo monetario europeo, ma continua a chiamarsi come prima. Certamente si crea quella solita confusione sui nomi che le nostre istituzioni producono sempre.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. – Thank you, Madam, for accepting the blue card. It is a genuine question. You used a word that was very interesting to me: ‘sovereignists’. I have not heard that word used in this kind of context before. Could you explain to me what you mean by ‘sovereignist’ – is it a pejorative term or is it purely a descriptive one? It struck me as soon as you started speaking. I wasn’t going to blue-card tonight, but I just had to ask you, so could you explain ‘sovereignist’ to me?

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Certamente: "sovranista" è colui che pensa che all'interno dell'Unione europea le competenze debbano essere riportate all'interno dei singoli Stati o gestite in modo intergovernativo. Chi è invece federalista, come me, pensa che le sovranità che gli Stati non riescono più a gestire debbano essere portate a livello comunitario e quindi essere veramente gestite. La moneta è certamente una di quelle.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Zabierając głos w debacie dotyczącej rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, chcę wyrazić nadzieję, że będzie to znaczące wzmocnienie stabilności finansowej Unii, wiarygodności oraz perspektyw wzrostu gospodarczego krajów strefy euro.

Przekształcenie dotychczasowej instytucji międzyrządowej czyli Europejskiego Mechanizmu Stabilności w fundusz funkcjonujący w ramach instytucjonalno-prawnych Unii, ustanowienie mechanizmu współpracy z Parlamentem Europejskim, parlamentami narodowymi, a także uregulowania dotyczące przejrzystości publicznego dostępu do dokumentów – to wszystko rozwiązania zwiększające demokratyczną rozliczalność z podejmowanych decyzji.

Chciałbym przy tym wyrazić nadzieję, że fundusz, a także inne rozwiązania dotyczące zmian w strukturze i funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej będą zgodne z zasadą otwartości w stosunku do państw spoza strefy euro oraz z zasadami, które stanowią fundament integracji europejskiej, w tym regułami jednolitego rynku. Nie mogą one zakłócać konkurencyjności państw członkowskich i Unii jako całości. Nie powinny także ograniczać praw państw członkowskich spoza strefy euro, między innymi w zakresie procesu decyzyjnego, w tym w szczególności ograniczać dostępu tych państw do środków finansowych w ramach budżetu unijnego.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). – Madame la Présidente, l’expérience d’une décennie de politiques d’austérité, qui sont un échec cinglant partout en Europe, n’aura visiblement pas suffi.

Et Macron et Merkel n’ont rien trouvé de mieux que d’inventer une nouvelle institution antidémocratique: le Fonds monétaire européen. Sans aucun contrôle du Parlement européen, le FME viendra détruire, comme le FMI, les États en difficulté et organiser le saccage de l’État-providence pour imposer la sacro-sainte doxa ordo-libérale.

En réalité, l’Europe de Macron et Merkel, c’est une machine à broyer la démocratie: rien pour les peuples et tout pour les banques.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. FABIO MASSIMO CASTALDO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). – Mr President, how helpful – a European Monetary Fund. How helpful. So, when there are countries and organisations and businesses and economies that are struggling, you’re going to pick up taxpayers’ money and throw it over to them. How helpful. It was also really helpful when you got these countries into the eurozone in the first place. That was really, really, helpful of you. The only trouble is, these countries, these organisations, economies and businesses are struggling within the constraints of that zone you so helpfully got them into and now, rather than saying ‘OK, look, it’s not working out here. OK, these economies need to work out for themselves how to do it, these businesses which are unprofitable need to collapse and be replaced’ – because that would be the market, that would be free market capitalism and that’s sinful, isn’t it? – instead, you’re going to get huge sums of taxpayers’ money and prop up things that aren’t working.

I like to be helpful as well. I’m a helpful person in a room of helpful people and what I would strongly suggest to you is that you need to understand you cannot book the market. You’re forcing square pegs into round holes and all this is doing is wasting billions of taxpayers’ money on impossible projects – again.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Monsieur le Président, la zone euro est intrinsèquement fragile, car elle regroupe des États dont les niveaux économiques sont trop hétérogènes, à l’image de l’Allemagne et de la Grèce. Le prix Nobel d’économie, l’Américain Joseph Stiglitz, l’a lui-même expliqué. Elle risque d’être balayée par la prochaine crise financière.

L’Union européenne s’efforce ainsi de créer des filets de sécurité de plus en plus contraignants. Au Fonds européen de stabilité financière, créé en 2010, a ainsi succédé en 2013, le mécanisme européen de stabilité. C’est ce dernier, jugé trop intergouvernemental, que l’on envisage aujourd’hui de transformer en Fonds monétaire européen, plus intégré.

Ce nouvel instrument sera en effet un organe européen à part entière. Il s’agit donc d’une nouvelle atteinte à la souveraineté nationale. C’est pourquoi j’y suis hostile. Il est évident que ce FME fera comme son modèle, le FMI, il conditionnera son aide financière aux États à la réalisation d’un programme de privatisations et d’austérité imposé au nom de l’ultralibéralisme, qui tient lieu de pensée à l’Union européenne. Je voterai donc contre, car je ne veux pas que demain la France soit le jouet du FME.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). – Domnule președinte, de la bun început am subliniat că dacă Uniunea Europeană dorește să creeze un instrument financiar pentru a acorda asistență statelor membre aflate în dificultate financiară, atunci soluția rațională este să transferăm Mecanismul European de Stabilitate din cadrul interguvernamental în cadrul legal al Uniunii Europene. Este un fapt pozitiv că, atât propunerea Comisiei, cât și raportul pe care îl dezbatem, astăzi susțin această transformare.

Regret că Consiliu a hotărât să nu pună în discuție propunerea Comisiei. Doresc să subliniez că susțin propunerea din raport, ca acest nou Mecanism European de Stabilitate să fie deschis și către statele membre care nu sunt în zona euro, dar au obligația de a adopta măsurile necesare pentru a intra în zona euro, dar, cu un amendament: această posibilitate să fie oferită numai statelor membre care au luat decizia să adopte euro și care îndeplinesc programele convenite în acest scop, atât cu Comisia Europeană, cât și cu Banca Europeană Centrală.

De asemenea, salutat propunerea din raport, ca acest nou Mecanism European de Stabilitate să primească și funcția de back stop pentru Fondul unic de rezoluție, astfel încât și pe această cale să întărim și să dezvoltăm pilonul doi al uniunii bancare.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhor Presidente, o nosso debate confirma que este Parlamento quer que a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade ajude a tornar operacional o Fundo Único de Resolução de forma a avançar para a conclusão da União Bancária, como está previsto. Mas queremos bastante mais, queremos um mecanismo de estabilidade verdadeiramente europeu, integrado no direito europeu e sujeito ao controlo deste Parlamento. Queremos que tenha mais autonomia face ao FMI e, portanto, que vire a página das tróicas. Queremos que faça mais no apoio aos Estados e aprenda todas as lições dos programas de assistência do passado, isto significa também não deixar de fazer uma séria avaliação do impacto social das medidas a incluir em futuros programas de assistência.

São estas as mensagens do relatório interino que vamos aprovar, e esperamos agora que o Conselho e a Comissão deem ouvidos a este Parlamento que representa os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πολύ μελάνι έχει χυθεί για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου στα χνάρια του μισητού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που διέλυσε ολόκληρες χώρες και κοινωνίες με τελευταίο θύμα του το πειραματόζωο η Ελλάς. Αντί, λοιπόν, να αναζητάτε μηχανισμούς τύπου ΔΝΤ που φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό, καλό θα είναι να χτυπηθούν οι αιτίες που οδήγησαν τις χώρες της ευρωζώνης στον κίνδυνο και στην πτώχευση. Μία είναι η βασική αιτία και αυτή είναι η δομή αλλά και η πολιτική της ευρωζώνης. Ευρωζώνη που έχει δομηθεί για να εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα. Ευρωζώνη η οποία λειτουργεί με βάση τον ζουρλομανδύα του Συμφώνου Σταθερότητας, που επιβάλλει λιτότητα και βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας, να μετατραπεί η ΕΚΤ σε ύστατο δανειστή, να αποκεντρωθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, και τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τη νομισματική τους κυριαρχία μέχρι του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Mr President, first of all I would like to congratulate the Commission for preparing this report and I’m convinced that we are taking an important step forward when it comes to the strengthening the Economic and Monetary Union in the EU. The European Monetary Fund (EMF) aims to replace and absorb the European Stability Mechanism as an efficient and key anti-crisis mechanism. It fills a significant gap in the existing system of governance in the euro area, in the first place.

What are the tasks?

First of all the EMF would provide support to Member States in financial distress. One could say that is the ESM’s role, but this, as I will explain, is something which will be provided in a more efficient and prompt way.

The second task is that it will serve as a backstop for banks that fall into financial trouble. So there is a chance that, by providing financing both to states and to the banks, we are finally going to break the vicious nexus of sovereign-bank connection. The mechanism will be fiscally neutral so it does give us a guarantee that it is not going to transform itself into a permanent payment transfer mechanism.

Further advantages include the fact that, in terms of governance, it is going to be much more efficient because, as part of the legal framework of the European Union, the decision-making mechanism will be faster and it will be more willing and able to face crisis situations in Member States.

Lastly, just one reservation: we should not consider the EMF as a competitor of the IMF, and I would urge the Commission to design the whole solution in such a way as to still have access to, and to benefit from, the IMF as an international institution.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, la crise économique de 2008 a mis en lumière les conséquences dévastatrices d’une union incomplète qui organise la libre circulation des capitaux, mais se refuse à la solidarité économique. En ce sens, l’achèvement d’une union monétaire est nécessaire et indispensable à une politique économique et monétaire intégrée.

Je tiens à remercier sincèrement les corapporteurs de leur travail et je salue l’introduction par ce texte d’un filet de sécurité qui permet d’intervenir de manière coordonnée en cas de crise économique dans un État membre, non seulement au bénéfice de cet État membre, mais aussi comme moyen d’éviter les réactions en chaîne dans la zone euro.

Malheureusement, ce Fonds monétaire européen demeure un objet intergouvernemental, guidé par les règles édictées par le pacte de stabilité. Sans mécanisme de décision du Parlement dans la gestion de ce Fonds, ni mécanisme de contrôle, celui-ci s’inscrira dans la droite ligne des politiques d’austérité mises notamment en œuvre dans la gestion de la crise économique grecque. Sans codécision, sans transparence et sans participation démocratique, la logique du payeur-décideur constituera une piètre gouvernance de la politique monétaire et nous connaîtrons à nouveau les conséquences désastreuses de ces politiques sur les services publics et la pauvreté infantile.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedavajući, na samom početku ovog izvješća stoji da je uvođenje eura jedno od najznačajnijih političkih postignuća europskog projekta. Kako za koga. Možda da pitamo Grke ili Talijane?

Doduše, istina je da je euro za sami politički projekt bio koristan zato što je dodatno centralizirao Europu i smanjio manevarski prostor državama članicama. Isto će se dogoditi osnivanjem Europskog monetarnog fonda koji predstavlja još jedan integracijski korak. Osnivanje Europskog fonda za financijsku stabilnost i njegova preobrazba u Europski stabilizacijski mehanizam bili su logični potezi u kontekstu strašne financijske krize i potrebe da se eurozonu stabilizira i učini otpornijom.

Inicijativa za osnivanje Europskog monetarnog fonda zapravo želi krizne mehanizme učiniti stalnima i pojačati ulogu supranacionalnih struktura u nadzoru i upravljanju programima financijske pomoći u budućnosti. Za time doista nema nikakve potrebe.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). – Arvoisa puhemies, eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen on looginen jatko sille vakausmekanismille, joka perustettiin finanssi- ja eurokriisin jälkeen, kun selkeästi huomattiin jäsenvaltioiden kyvyttömyys vapaaehtoisesti pitää huolta kasvu- ja vakaussopimuksesta sekä myös kriisin hetkellä rahoituskapasiteetista.

Se muodostaa sixpackin ja twopackin kanssa siis kokonaisuuden, ja olennaista on jatkossa muodostaa siitä itsenäinen toimija, joka toimii unionin lainsäädännön alaisena eikä jäsenmaiden päätösvallan alaisena. Sen tehtäviin tulee kuulua virkavastuulla päätösten ja ratkaisujen tekeminen yhdessä sovittujen periaatteiden ja lainsäädännön pohjalta.

Tämä on mielestäni välttämätöntä, kun katsomme vakautta pidemmällä aikataululla. Vai luuletteko – käsi sydämellä – jäsenmaiden päättävän samoilla kriteereillä ja samalla tiukkuudella tukipaketista vaikkapa Saksalle, Ranskalle, Maltalle ja Kyprokselle? Jos haluamme oikeasti sellaisen mekanismin, jolla on markkinaennustettavuutta ja tätä kautta myös uskottavuutta, tarvitsemme pidemmällä aikavälillä valuuttarahaston, jolla on itsenäinen asema, ilman tapauskohtaista jäsenmaiden harkintaa.

No tässä vaiheessa olemme, missä olemme, päätöksenteossa, ja loogisesti olemme astuneet jo aikaisemmasta kasvu- ja vakaussopimuksen sekavasta tilasta eteenpäin, mutta työtä tämänkin asian osalta, niin kuin koko EMU:n kehittämisen osalta, jatkossa on vielä merkittävästi.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorschlag der EU-Kommission, den Europäischen Stabilitätsmechanismus in EU-Recht zu überführen, ist gut und richtig, denn nur so kann die demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament auch garantiert werden. Der Rat sollte dieses wichtige Thema nicht weiter auf die lange Bank schieben. Es ist klar, dass die aktuelle Governance-Struktur der Eurozone weiterentwickelt werden muss und dass es eines Eurozonenhaushalts mit Stabilisierungsfunktion bedarf, um asymmetrische Schocks abzufedern. Ein Eurozonenhaushalt muss Teil des Gesamthaushalts der Europäischen Union sein, es darf keine Doppel- oder Nebenstrukturen geben. Deswegen ist aber auch klar, dass es einen sinnvollen Eurozonenhaushalt nur geben kann, wenn der mehrjährige Finanzrahmen entsprechende Mittel dafür vorsieht. Deswegen ist die ideologische Fixierung auf 1 % des europäischen Bruttonationaleinkommens mancher Regierungschefs bei den Verhandlungen für den mehrjährigen Finanzrahmen falsch. Wer will, dass die EU liefert, muss ihr auch die entsprechenden Mittel geben. Es darf kein Tabu sein, den EU-Haushalt auch mit echten Eigenmitteln zu finanzieren. Es wäre ökonomisch sinnvoll und politisch intelligent, die Einnahmen zum Beispiel einer europäisch koordinierten Finanztransaktionssteuer oder einer Digitalsteuer für die Finanzierung des Eurozonenhaushalts zu nutzen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I welcome the work towards the establishment of the European Monetary Fund in order to ensure greater responsibility for the development and monitoring of financial assistance programmes for Member States. A European Monetary Fund should have greater responsibility for the development and monitoring of financial assistance programmes, however, it would be important that decision-making remains firmly in the hands of the Member States.

The next EU budget can help to foster sustainable growth, put in place more effective reforms and help us to build a better society that improves all our citizens’ lives. I think the future of the Economic and Monetary Union should look to strengthen financial stability and regain public trust. Priority should be given to the completion of the banking union and strengthening the European Stability Mechanism (ESM). Additionally, focus must be put on the development of the capital markets union, which has huge potential to provide for a new mechanism for financing our businesses and can be complementary to the EU investment plan.

I welcome a number of provisions in this draft report, including that participation in this initiative should be possible for all Member States and not just for the eurozone. Additionally, I welcome the calls for the ESM to have sufficient expertise and for the governance framework to be assessed to ensure an effective decision-making procedure. I welcome the initiative Parliament is taking in putting forward its position on this issue, given the relatively slow process in Council and again, not for the first time, Parliament is showing initiative in the interests of citizens.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). – Mr President, progress on the establishment of the European Monetary Fund (EMF) will remain problematic unless the fundamental political divide that underpins the decision is faced and resolved.

Crucially, the eurozone needs to improve and enhance the institutions that oversee its operations and protect it from the effects of crisis. This will inevitably oblige some centralisation of institutions and their functions.

However, there remains a profound mistrust among Member States, not least the smaller ones – but not only they – that proposals being made go in the sense of federalisation, which they do not want or which they consider premature.

Insisting that the European Monetary Fund should be integrated as of now in the Community method exacerbates this tension and hampers forward movement. The report claims that an intergovernmental arrangement would slow down the European Monetary Fund. Perhaps it is better to have a slow EMF, initially, to one that remains work in progress.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Okresy koniunktury i dekoniunktury są standardem w gospodarce wolnorynkowej, ba, one mają także uzdrawiający wpływ na gospodarkę i prowadzenie działalności gospodarczej. Kłopot pojawia się wtedy, kiedy dekoniunktura przekształca się w recesję. Wtedy cierpią już nie tylko firmy i budżety państw, ale przede wszystkim – i to jest największa szkoda – obywatele.

Unia Europejska potrzebuje więc sprawnego, silnego instrumentu stabilizacji okresów, cykli. Ponadto państwa Unii Europejskiej potrzebują wsparcia w okresach dekoniunktury czy, nie daj Boże, recesji. Przekształcenie międzyrządowego Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji w Europejski Fundusz Walutowy mogłoby więc być dobrym rozwiązaniem. Osobiście nie kłóciłbym się o nazwę, ważniejsze są inne sprawy: po pierwsze – przeniesienie uprawnień państw członkowskich na szczebel Unii, po drugie – zniesienie wymogu jednomyślności na rzecz kwalifikowanej większości, oczywiście wzmocnionej kwalifikowanej większości, po trzecie – ważne jest także, kto mógłby być beneficjentem wsparcia z tego funduszu. Europejski Fundusz Walutowy powinien również zapewniać wspólny mechanizm ochrony dla Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

Kończąc, chcę powiedzieć, że jestem przekonany, iż mechanizm, o którym mówimy, musi mieć stały charakter i bardzo silne umocowanie w Unii Europejskiej. Wtedy będziemy mogli liczyć na jego efektywne działanie.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). – Godātais sēdes vadītāj! Godātie kolēģi, Vēlos apsveikt ziņotājus un izteikt gandarījumu par to, ka kārtējo reizi esam aktīvi strādājuši arī pie politiski jūtīgiem jautājumiem, pie kuriem Padome vēl nemaz nav ķērusies. Es atbalstu Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) reformas, kas mums ir ļoti svarīgas, ja vēlamies būt tālredzīgi un domāt par ekonomisko krīžu novēršanas instrumentiem jau savlaicīgi.

No visām dalībvalstīm tikai 19 ir eirozonā. Tas apgrūtina Eiropas monetāro un ekonomikas sadarbību, kad draud ekonomikas lejupslīde vai ir citi nelabvēlīgi makroekonomikas faktori. Jāizveido tāds sadarbības modelis, kurā visas dalībvalstis var pieņemt ātrus un efektīvus risinājumus par palīdzības sniegšanu. Eiropas Komisijas priekšlikums ir labs pamats šāda modeļa izveidei.

Eiropas Monetārais fonds, lai arī kāds būs tā nosaukums, to integrējot Eiropas Savienības likumiskajā ietvarā, būs ļoti nozīmīgs, lai palīdzētu grūtībās nonākušajām valstīm, un ir svarīgi, lai dalībvalstīm par to būtu teikšana. Ir svarīgi arī, lai tā funkcijas nedublētos ar citu institūciju funkcijām.

Tomēr šodien ar to ir pa maz, ja mēs vēlamies efektīvu un pārskatāmu lēmumu pieņemšanas mehānismu. Ir jāpalielina Stabilitātes mehānisma instrumentu kastīte, tai skaitā demokrātiskā atbildība gan pret Eiropas Parlamentu, gan dalībvalstīm.

Paplašinot instrumentu klāstu, būs jāspēj rast zelta vidusceļš starp dalībvalstu solidaritāti un, protams, atbildību. Grūtībās nonākušajām dalībvalstīm būs pašām jāuzņemas lielāka atbildība gan pret savas valsts iedzīvotājiem, gan pārējiem Eiropas pilsoņiem.  Tāpēc piekrītu, ka reformējot Eiropas Stabilitātes mehānismu, lielāks uzsvars ir jāliek uz atbalstu dalībvalstīm, nevis bankām, no kurām prasīt atbildību dažkārt ir problemātiski.

Mums ir jābūt atklātiem gan pret sevi, gan iedzīvotājiem. Diskusijā ir skaidri redzams, ka dalībvalstīm ir atšķirīgs viedoklis par ESM nākotni, tomēr šī diskusija ir labs pamats, lai mehānisms reformu rezultātā tiek pilnveidots.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, I have been listening carefully to your exchange of views and it’s another example of the vitality of the discussions on the Economic and Monetary Union (EMU) deepening. We can only support such reflections about the future completion of the architecture of the EMU.

The work is far from finished. We believe that our European Monetary Fund proposal is a step in the right direction, and let me reiterate why this is the case.

First, an integration of the European Stability Mechanism (ESM) in the Union’s legal framework would bring the benefit of a better articulation of financial stability support to Member States in crisis, with a framework of economic policy coordination and supervision of the financial sector. The Commission, Council and ECB play a key role in that regard. It would also allow for the ESM’s accountability to be enhanced at the European level, next to the national level, and increase its democratic legitimacy. Clearly, the ESM actions not only concern individual Member States in receipt of assistance but the euro area as a whole. Moreover, it would allow for an increase in transparency and a judicial review of its actions, as is the case for Union institutions.

Let me also emphasise that the integration of the ESM in the Union framework would also be an acknowledgment of the importance the ESM has gained since its creation.

Let me conclude by saying that, regardless of how the ESM will work in the short to medium term, it is clear that the Member States and the ESM must respect existing tasks and roles set out in the EU treaties, without this affecting the balance of competences between the Union and its Member States.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, Rapporteur. – Vážený pán predseda, ďakujem svojmu spoluspravodajcovi Petrovi Silva Pererazovi za skvelú spoluprácu. Ďakujem tieňovým spravodajcom, rovnako aj našim poradcom a spolupracovníkom za výbornú prácu.

Rád by som zdôraznil, že členské štáty nedokážu sami riešiť systémové riziká, ktoré ohrozujú finančnú stabilitu Európskej únie. To nie je len o profitujúcich firmách, ktoré spomenul pán Marušík, ale aj o otrasoch, ktoré v globalizovanej ekonomike môžu postihnúť aj tieto profitujúce firmy a spolu s nimi stiahnuť do problémov celé regióny, štáty a problémy rozšíriť aj do iných krajín. Na riešenie takýchto ohrození potrebujeme mať nástroje. Súčasný medzivládny charakter Európskeho stabilizačného mechanizmu znižuje jeho schopnosť efektívne reagovať na hospodárske a finančné otrasy. Preto budúce začlenenie Európskeho mechanizmu stability do právneho rámca Európskej únie posilní jeho akcieschopnosť a efektívnosť. Dovtedy, kým sa tak stane, požadujeme, aby sa v krátkodobom horizonte uskutočnila zmysluplná reforma prostredníctvom revízie zmluvy o Európskom stabilizačnom mechanizme bez toho, aby bol dotknutý ambicióznejší vývoj budúcnosti.

Tu nie je na mieste individualizmus. Len spoločným úsilím prinesieme väčšie istoty a stabilitu pre eurozónu a v konečnom dôsledku pre celú Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 14 marzo 2019, alle 12.00.

 
Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност