Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 13. března 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (další postup): viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 8.Změna klimatu (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 11.Hlasování
  11.1.Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (hlasování)
  11.2.Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  11.3.Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hlasování)
  11.4.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (hlasování)
  11.5.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasování)
  11.6.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasování)
  11.7.Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (hlasování)
  11.8.Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (hlasování)
  11.9.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (hlasování)
  11.10.Vízový informační systém (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (hlasování)
  11.11.Azylový a migrační fond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (hlasování)
  11.12.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (hlasování)
  11.13.Fond pro vnitřní bezpečnost (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (hlasování)
  11.14.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (hlasování)
  11.15.Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (hlasování)
  11.16.Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (hlasování)
  11.17.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (hlasování)
  11.18.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (hlasování)
  11.19.Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie (hlasování)
  11.20.Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (hlasování)
  11.21.Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ( - Ismail Ertug) (hlasování)
  11.22.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (B8-0156/2019) (hlasování)
  11.23.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasování)
  11.24.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vízový informační systém (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Azylový a migrační fond (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fond pro vnitřní bezpečnost (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny (B8-0156/2019)
  12.9.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (rozprava)
 17.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (rozprava)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Hlasování
  19.1.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (A8-0084/2019 - Julia Reda) (hlasování)
  19.2.Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (hlasování)
  19.3.Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (A8-0009/2019 - Karima Delli) (hlasování)
  19.4.Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (hlasování)
  19.5.Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (hlasování)
  19.6.Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasování)
  19.7.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu (B8-0138/2019) (hlasování)
  19.8.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (hlasování)
  19.9.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (hlasování)
  19.10.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (hlasování)
  19.11.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu (B8-0139/2019) (hlasování)
  19.12.Zpráva o Turecku za rok 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri) (hlasování)
  19.13.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (hlasování)
  19.14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (hlasování)
 20.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (rozprava)
 24.Zřízení Evropského měnového fondu (rozprava)
 25.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě (rozprava)
 26.Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III (rozprava)
 27.Situace v Nikaragui (rozprava)
 28.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (rozprava)
 29.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 30.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1232 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5775 kb)
Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí