Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 8.Ilmastonmuutos (keskustelu)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (keskustelu)
 11.Äänestykset
  11.1.Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (äänestys)
  11.2.Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  11.3.Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (äänestys)
  11.4.Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (äänestys)
  11.5.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (äänestys)
  11.6.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (äänestys)
  11.7.Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (äänestys)
  11.8.EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (äänestys)
  11.9.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (äänestys)
  11.10.Viisumitietojärjestelmä (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (äänestys)
  11.11.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (äänestys)
  11.12.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (äänestys)
  11.13.Sisäisen turvallisuuden rahasto (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (äänestys)
  11.14.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (äänestys)
  11.15.Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (äänestys)
  11.16.Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (äänestys)
  11.17.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (äänestys)
  11.18.Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (äänestys)
  11.19.Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista (äänestys)
  11.20.Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä (äänestys)
  11.21.Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat ( - Ismail Ertug) (äänestys)
  11.22.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (B8-0156/2019) (äänestys)
  11.23.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (äänestys)
  11.24.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Viisumitietojärjestelmä (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Sisäisen turvallisuuden rahasto (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille (B8-0156/2019)
  12.9.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (keskustelu)
 17.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Äänestykset
  19.1.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto (A8-0084/2019 - Julia Reda) (äänestys)
  19.2.Asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (äänestys)
  19.3.Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (A8-0009/2019 - Karima Delli) (äänestys)
  19.4.Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (äänestys)
  19.5.Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (äänestys)
  19.6.Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (äänestys)
  19.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät (B8-0138/2019) (äänestys)
  19.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (äänestys)
  19.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (äänestys)
  19.10.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (äänestys)
  19.11.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi (B8-0139/2019) (äänestys)
  19.12.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (A8-0091/2019 - Kati Piri) (äänestys)
  19.13.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (äänestys)
  19.14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (äänestys)
 20.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon jatkaminen
 23.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 24.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (keskustelu)
 25.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa (keskustelu)
 26.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (keskustelu)
 27.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 28.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus (keskustelu)
 29.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 30.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1232 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5775 kb)
Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö