Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 8.Klimato kaita (diskusijos)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (balsavimas)
  11.2.Tolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  11.3.Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (balsavimas)
  11.4.Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (balsavimas)
  11.5.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsavimas)
  11.6.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsavimas)
  11.7.Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (balsavimas)
  11.8.ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (balsavimas)
  11.9.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (balsavimas)
  11.10.Vizų informacinė sistema (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (balsavimas)
  11.11.Prieglobsčio ir migracijos fondas (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (balsavimas)
  11.12.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (balsavimas)
  11.13.Vidaus saugumo fondas (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  11.14.Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (balsavimas)
  11.15.Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (balsavimas)
  11.16.Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (balsavimas)
  11.17.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (balsavimas)
  11.18.Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (balsavimas)
  11.19.Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (balsavimas)
  11.20.Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos (balsavimas)
  11.21.Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ( - Ismail Ertug) (balsavimas)
  11.22.Sauganti Europa: švarus oras visiems (B8-0156/2019) (balsavimas)
  11.23.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsavimas)
  11.24.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
  12.1.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vizų informacinė sistema (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Prieglobsčio ir migracijos fondas (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Vidaus saugumo fondas (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Sauganti Europa: švarus oras visiems (B8-0156/2019)
  12.9.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 16.Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (diskusijos)
 17.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (diskusijos)
 18.Posėdžio atnaujinimas
 19.Balsuoti skirtas laikas
  19.1.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (A8-0084/2019 - Julia Reda) (balsavimas)
  19.2.Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (balsavimas)
  19.3.Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 (A8-0009/2019 - Karima Delli) (balsavimas)
  19.4.Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (balsavimas)
  19.5.Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (balsavimas)
  19.6.Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsavimas)
  19.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną (B8-0138/2019) (balsavimas)
  19.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (balsavimas)
  19.9.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (balsavimas)
  19.10.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (balsavimas)
  19.11.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą (B8-0139/2019) (balsavimas)
  19.12.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (A8-0091/2019 - Kati Piri) (balsavimas)
  19.13.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (balsavimas)
  19.14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (balsavimas)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 21.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis (diskusijos)
 24.Europos valiutos fondo įsteigimas (diskusijos)
 25.Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje (diskusijos)
 26.2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (diskusijos)
 27.Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)
 28.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) (diskusijos)
 29.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 30.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1232 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5775 kb)
Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika