Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)) (azzjonijiet meħuda): ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 5.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.It-tibdil fil-klima (dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Marzu 2019 u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (dibattitu)
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Awtorizzazzjoni Ġenerali ta' Esportazzjoni tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (votazzjoni)
  11.2.Tkomplija tal-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u r-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (votazzjoni)
  11.3.It-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (votazzjoni)
  11.4.Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (votazzjoni)
  11.5.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (votazzjoni)
  11.6.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (votazzjoni)
  11.7.Il-parteċipazzjoni tan-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (votazzjoni)
  11.8.Il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (votazzjoni)
  11.9.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (votazzjoni)
  11.10.Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (votazzjoni)
  11.11.L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (votazzjoni)
  11.12.Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (votazzjoni)
  11.13.Fond għas-Sigurtà Interna (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (votazzjoni)
  11.14.Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (votazzjoni)
  11.15.Emendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (votazzjoni)
  11.16.L-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (votazzjoni)
  11.17.Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (votazzjoni)
  11.18.Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (votazzjoni)
  11.19.Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (votazzjoni)
  11.20.Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni (votazzjoni)
  11.21.Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ( - Ismail Ertug) (votazzjoni)
  11.22.Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (B8-0156/2019) (votazzjoni)
  11.23.Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (votazzjoni)
  11.24.Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
 12.Spegazzjonijiet tal-vot
  12.1.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fond għas-Sigurtà Interna (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd (B8-0156/2019)
  12.9.Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 16.Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (dibattitu)
 17.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (dibattitu)
 18.Tkomplija tas-seduta
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  19.1.L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni (A8-0084/2019 - Julia Reda) (votazzjoni)
  19.2.Emenda għar-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (votazzjoni)
  19.3.Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni (A8-0009/2019 - Karima Delli) (votazzjoni)
  19.4.Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (votazzjoni)
  19.5.Estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (votazzjoni)
  19.6.Il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (votazzjoni)
  19.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin (B8-0138/2019) (votazzjoni)
  19.8.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (votazzjoni)
  19.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (votazzjoni)
  19.10.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (votazzjoni)
  19.11.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid (B8-0139/2019) (votazzjoni)
  19.12.Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (A8-0091/2019 - Kati Piri) (votazzjoni)
  19.13.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (votazzjoni)
  19.14.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (votazzjoni)
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 22.Tkomplija tas-seduta
 23.Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi (dibattitu)
 24.L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (dibattitu)
 25.Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru (dibattitu)
 26.Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III (dibattitu)
 27.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (dibattitu)
 28.Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (dibattitu)
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 30.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1232 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5775 kb)
Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza