Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat): consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 5.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Schimbările climatice (dezbatere)
 9.Reluarea şedinţei
 10.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
 11.Votare
  11.1.Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (vot)
  11.2.Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (vot)
  11.3.Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (vot)
  11.4.Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (vot)
  11.5.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (vot)
  11.6.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (vot)
  11.7.Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (vot)
  11.8.Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (vot)
  11.9.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (vot)
  11.10.Sistemul de informații privind vizele (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (vot)
  11.11.Fondul pentru azil și migrație (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (vot)
  11.12.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (vot)
  11.13.Fondul pentru securitate internă (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (vot)
  11.14.Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (vot)
  11.15.Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (vot)
  11.16.Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (vot)
  11.17.Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (vot)
  11.18.Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (vot)
  11.19.Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (vot)
  11.20.Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (vot)
  11.21.Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ( - Ismail Ertug) (vot)
  11.22.O Europă care protejează: aer curat pentru toți (B8-0156/2019) (vot)
  11.23.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (vot)
  11.24.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (vot)
 12.Explicații privind votul
  12.1.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Sistemul de informații privind vizele (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Fondul pentru azil și migrație (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Fondul pentru securitate internă (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.O Europă care protejează: aer curat pentru toți (B8-0156/2019)
  12.9.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 14.Reluarea şedinţei
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 16.Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (dezbatere)
 17.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (dezbatere)
 18.Reluarea şedinţei
 19.Votare
  19.1.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare (A8-0084/2019 - Julia Reda) (vot)
  19.2.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (vot)
  19.3.Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0009/2019 - Karima Delli) (vot)
  19.4.Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (vot)
  19.5.Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (vot)
  19.6.Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (vot)
  19.7.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul (B8-0138/2019) (vot)
  19.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (vot)
  19.9.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (vot)
  19.10.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (vot)
  19.11.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv tiaclopridul (B8-0139/2019) (vot)
  19.12.Raport pe 2018 referitor la Turcia (A8-0091/2019 - Kati Piri) (vot)
  19.13.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (vot)
  19.14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (vot)
 20.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 22.Reluarea şedinţei
 23.Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (dezbatere)
 24.Înființarea Fondului Monetar European (dezbatere)
 25.Protecția concurenței în domeniul transportului aerian (dezbatere)
 26.Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (dezbatere)
 27.Situația în Nicaragua (dezbatere)
 28.Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (dezbatere)
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 30.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1232 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5775 kb)
Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate