Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 13. marec 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi): gl. zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 6.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 8.Podnebne spremembe (razprava)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Priprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 11.Čas glasovanja
  11.1.Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (glasovanje)
  11.2.Nadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  11.3.Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (glasovanje)
  11.4.Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (glasovanje)
  11.5.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  11.6.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  11.7.Sodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (glasovanje)
  11.8.Področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (glasovanje)
  11.9.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (glasovanje)
  11.10.Vizumski informacijski sistem (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (glasovanje)
  11.11.Sklad za azil in migracije (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (glasovanje)
  11.12.Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (glasovanje)
  11.13.Sklad za notranjo varnost (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (glasovanje)
  11.14.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (glasovanje)
  11.15.Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (glasovanje)
  11.16.Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (glasovanje)
  11.17.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  11.18.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (glasovanje)
  11.19.Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije (glasovanje)
  11.20.Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (glasovanje)
  11.21.Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije ( - Ismail Ertug) (glasovanje)
  11.22.Evropa, ki varuje: čist zrak za vse (B8-0156/2019) (glasovanje)
  11.23.Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  11.24.Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.2.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.3.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)
  12.4.Vizumski informacijski sistem (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)
  12.5.Sklad za azil in migracije (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)
  12.6.Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)
  12.7.Sklad za notranjo varnost (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)
  12.8.Evropa, ki varuje: čist zrak za vse (B8-0156/2019)
  12.9.Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)
  12.10.Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (razprava)
 17.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (razprava)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Čas glasovanja
  19.1.Evropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov (A8-0084/2019 - Julia Reda) (glasovanje)
  19.2.Sprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0004/2019 - Isabella De Monte) (glasovanje)
  19.3.Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (A8-0009/2019 - Karima Delli) (glasovanje)
  19.4.Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij (A8-0326/2018 - Gesine Meissner) (glasovanje)
  19.5.Podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (A8-0342/2018 - Jasenko Selimovic) (glasovanje)
  19.6.Boj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi (A8-0276/2018 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (glasovanje)
  19.7.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom (B8-0138/2019) (glasovanje)
  19.8.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3) (B8-0141/2019) (glasovanje)
  19.9.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-87411-9) (B8-0140/2019) (glasovanje)
  19.10.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (B8-0142/2019) (glasovanje)
  19.11.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom (B8-0139/2019) (glasovanje)
  19.12.Poročilo o Turčiji za leto 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri) (glasovanje)
  19.13.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019 (A8-0159/2019 - Tom Vandenkendelaere) (glasovanje)
  19.14.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin) (glasovanje)
 20.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 21.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 22.Nadaljevanje seje
 23.Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti (razprava)
 24.Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (razprava)
 25.Varstvo konkurence v zračnem prevozu (razprava)
 26.Smernice za proračun 2020 – oddelek III (razprava)
 27.Razmere v Nikaragvi (razprava)
 28.Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok (razprava)
 29.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 30.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1232 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5775 kb)
Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov