Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0171/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0211

Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.5. Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, eurooppalaiset ovat valinneet tänne Euroopan parlamenttiin lähes 37 prosenttia naisia, ja kun me teemme nimityksiä silloin Euroopan kansalaiset eivät voi suoraan osallistua, joten vastuu on meillä.

On valitettavaa, että tässäkin istunnossa tänään olemme kyenneet nimittämään vain kolme miestä, mutta sitä ennen kävimme hyvän keskustelun naisten nimityksistä. Vetoamme jälleen Euroopan parlamenttina, että kun jäsenmaat ehdottavat nimiä, he esittäisivät aina miehen ja naisen, mutta sitäkin pidemmälle pitäisi mennä ja ottaa naisia myös nimitykseen ja tällä hetkellä tilanne ei ole hyvä.

Euroopan instituutioita on 11, niitä kahta johtaa nainen. Se on kaukana kansalaisten tahdosta. Tärkeimmillä tuoleilla yleensäkin – viime viikolla laskemani mukaan – on vain 25 prosenttia naisia. Komissaareista yhdeksän, mutta komission puheenjohtajana ei koskaan ole ollut nainen.

Tilanne muuttuu kovin hitaasti, ja siksi lasikatteen rikkomiseksi on ryhdyttävä todellisiin toimiin ja katsoa tulevissa nimityksissä myös sukupuolten tasa-arvoa paremmin.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Ostatecznie zagłosowałem za tą rezolucją, chociaż, tak jak podkreślałem w swoim wystąpieniu w debacie na jej temat, która dotyczyła, przypomnę, trzech kandydatów na ważne stanowiska w instytucjach gospodarczo-monetarnych Unii Europejskiej i tej tak zwanej „krótkiej listy”, podkreślałem, że moja Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wspiera zachowanie równowagi płci w procederze wyłaniania tych kandydatów. Ale – co bardzo ważne i co podkreśliłem – chcielibyśmy też, aby zachowano równowagę geograficzną, żeby nie preferować kandydatów z tak zwanej „starej Unii” kosztem kandydatów tak zwanej „nowej Unii” z Europy Środkowo-Wschodniej.

Zauważyłem też ten proces musi dotyczyć wyłaniania kandydatów także Komisji Europejskiej, bo na dwudziestu ośmiu kandydatów komisarzy obecnie mamy dziewiętnastu mężczyzn i tylko dziewięć kobiet w Komisji Europejskiej, ale ostatecznie, jak mówię, poparłem tę rezolucję.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου