Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0177/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0215

Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.6. Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji dotyczący przyszłego unijnego systemu sankcji za naruszanie praw człowieka na świecie. W rezolucji domagamy się między innymi zamrożenia aktywów i zakazu wjazdu do Unii wobec dowolnych osób fizycznych lub podmiotów, które są odpowiedzialne za planowanie rażących naruszeń praw człowieka, nadużyć i korupcji o charakterze systemowym. Spodziewamy się, że nowy system będzie działał odstraszająco, choć osobiście nie jestem co do tego przekonany.

Niepokój budzi wskazany w dokumencie postulat, że w tym celu państwa członkowskie Unii muszą w taki sam spójny sposób interpretować, wyjaśniać i egzekwować stosowanie sankcji. Mimo tych zastrzeżeń zdecydowałem się poprzeć tę rezolucję.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου