Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протокола
 3.Петиции: вж. протокола
 4.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)
 7.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Положението с правата на човека в Казахстан
  8.2.Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека
  8.3.Положението с правата на човека в Гватемала
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Време за гласуване
  11.1.Положението с правата на човека в Казахстан (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (гласуване)
  11.2.Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (гласуване)
  11.3.Положението с правата на човека в Гватемала (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (гласуване)
  11.4.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  11.5.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (гласуване)
  11.6.Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.7.Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (гласуване)
  11.8.Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (гласуване)
  11.9.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (гласуване)
  11.10.Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.11.Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.12.Hазначаване на председателя на Европейския банков орган (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  11.13.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (гласуване)
  11.14.Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (B8-0176/2019) (гласуване)
  11.15.Изменение на климата (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (гласуване)
  11.16.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (B8-0163/2019) (гласуване)
  11.17.Учредяване на Европейския паричен фонд (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (гласуване)
  11.18.Положението в Никарагуа (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (гласуване)
  11.19.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Доклад от 2018 г. относно Турция (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Изменение на климата (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (B8-0163/2019)
  12.9.Положението в Никарагуа (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите (разискване)
 17.Основни права на хората от африкански произход (разискване)
 18.Решения относно някои документи: вж. протокола
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (791 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3266 kb)
Последно осъвременяване: 8 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност