Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 14. března 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Petice: viz zápis
 4.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 7.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (rozprava)
 8.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
  8.2.Írán, zejména případ obhájců lidských práv
  8.3.Situace v oblasti lidských práv v Guatemale
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Přivítání
 11.Hlasování
  11.1.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (hlasování)
  11.2.Írán, zejména případ obhájců lidských práv (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (hlasování)
  11.3.Situace v oblasti lidských práv v Guatemale (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (hlasování)
  11.4.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  11.5.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (hlasování)
  11.6.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.7.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (hlasování)
  11.8.Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (hlasování)
  11.9.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019) (hlasování)
  11.10.Jmenování Sebastiana Lavioly novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.11.Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.12.Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.13.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (hlasování)
  11.14.Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (B8-0176/2019) (hlasování)
  11.15.Změna klimatu (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (hlasování)
  11.16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (B8-0163/2019) (hlasování)
  11.17.Zřízení Evropského měnového fondu (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (hlasování)
  11.18.Situace v Nikaragui (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (hlasování)
  11.19.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center (A8-0084/2019 - Julia Reda)
  12.2.Zpráva o Turecku za rok 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri)
  12.3.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019 (A8-0162/2019 - Marian Harkin)
  12.4.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)
  12.5.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)
  12.6.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)
  12.7.Změna klimatu (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)
  12.8.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (B8-0163/2019)
  12.9.Situace v Nikaragui (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019)
  12.10.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře (rozprava)
 17.Základní práva osob afrického původu (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 19.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 20.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
 22.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (791 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3266 kb)
Poslední aktualizace: 8. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí